Räsänen KD:n uudesta maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta: ”Tolkullinen maahanmuuttopolitiikka korostaa inhimillisyyttä ja hallittavuutta”

2.2.2016 klo 13:12 Uutiset

– Kristillisdemokraatit edustavat maahanmuuttopolitiikassa ”tolkullista” keskilinjaa. Korostamme, että maahanmuuton tulee olla hallittua ja inhimillistä. Avuntarvitsijoita on autettava, mutta samaan aikaan Suomen on voitava kontrolloida, keitä maahamme tulee. Sisäisestä turvallisuudesta ja kansakunnan kantokyvystä on huolehdittava, kansanedustaja ja Kristillisdemokraattien maahanmuuttopoliittisen työryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen tiivistää.

– Maahanmuuttopolitiikka ei voi olla vain ”kyllä” tai ”ei”, vaan sen on kyettävä vastaamaan kysymykseen: ”Miten?” Yksinkertaistukset ja kärjistykset eivät tee asialle oikeutta. Haastamme muut poliittiset puolueet tarjoamaan ratkaisuehdotuksia. Toivon, että Kristillisdemokraattien maahanmuuttopoliittinen ohjelma toimii rakentavana, maltillisena ja uusia ratkaisuja innoittavana puheenvuorona vilkkaana käyvässä maahanmuuttokeskustelussa.

Erot hallitukseen löytyvät EU-politiikassa

– Merkittävimmät eromme hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan koskevat ennen kaikkea EU-politiikkaa ja kansainvälisiä ratkaisuja. Olemme esittäneet kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamista. Ohjelmassa ehdotamme panostuksia EU:n yhteiseen kiintiöpakolaisjärjestelmään ja toisaalta turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista luopumista. Esitämme, että pakolaisuutta pyritään ennaltaehkäisemään muun muassa panostamalla apuun kriisimaiden lähialueilla. Hallitus on toiminut näissä juuri päinvastoin: leikannut kehitysyhteistyötä ja pakolaiskiintiötä sekä hyväksynyt laittomaan ja vaaralliseen maahantuloon kannustavat turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot EU-maiden kesken.

Kotouttavaa työtoimintaa työlupien sijaan

– Ehdotamme turvapaikanhakijoille kotouttavaa työtoimintaa. Sen sijaan emme esitä turvapaikanhakijoille varhennusta varsinaisiin työlupiin, sillä se muodostaisi ohituskaistan verrattuna työperusteiseen maahanmuuttoon.

– Kotouttamiskoulutuksen hallintoa esitämme uudistettavaksi niin, että se siirrettäisiin Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen ja ELY-keskuksilta kuntien järjestämisvastuulle, jolloin yhteys muuhun koulutukseen saadaan sujuvammaksi.

– Kotouttamisen toimenpiteissä korostuvat toimenpiteet, joilla pakolaistaustaisten heikompaa koulumenestystä voitaisiin kiriä paremmaksi. Huomiota on kiinnitettävä paitsi valmistavaan koulutukseen, myös perheiden valmiuksiin tukea lasten koulunkäyntiä. Esimerkiksi kotona lapsia hoitavien äitien kotouttamiskoulutukseen on kiinnitetty tähän mennessä vaatimattomasti huomiota, vaikka äitien koulutustason vaikutukset ulottuvat seuraaviin sukupolviin.

– Korostamme kansalaisyhteiskunnan merkitystä sekä pakolaiskriisin hoitamisessa että kotouttamisessa. Maahanmuuttajat on tärkeää ottaa vastaan kantasuomalaisten yhteisöihin aktiivisin toimenpitein.

 

KD:n maahanmuuttopoliittinen ohjelma sisältää noin neljäkymmentä toimenpide-ehdotusta. Katso koko ohjelma: KD uusi maahanmuuttopoliittinen ohjelma 2016

Ohjelma hyväksyttiin puoluehallituksen kokouksessa 30.1.2016 Kouvolassa ja julkistettiin 2.2. eduskunnassa. KD:n edellinen maahanmuuttopoliittinen ohjelma julkaistiin vuonna 2011. Ohjelma uusittiin viime elokuussa Savonlinnassa kokoontuneen puoluekokouksen päätöksestä.

Puoluehallitus valitsi ohjelmaa valmistelevan työryhmän puheenjohtajaksi entisen maahanmuuttoasioista vastanneen sisäministerin, kansanedustaja Päivi Räsäsen sekä sihteeriksi eduskuntaryhmän poliittisen sihteerin Sonja Falkin, joka toimi edellisen hallituskauden loppupuolen myös maahanmuuttoasioista vastaavana ministerin erityisavustajana.

Ohjelmatyön tueksi koottiin tiivis työryhmä sekä laaja maahanmuuttopoliittinen asiantuntijapaneeli, joka toimi ohjelman idea- ja palauteryhmänä. Lisäksi 28.11.2015 Vantaalla pidettiin Kristillisdemokraattien maahanmuuttopoliittinen seminaari, jonka antia hyödynnettiin ohjelmatyössä.