Kristillisdemokraatit helpottuneita: Eduskunta torjui eutanasian laillistamisaloitteen, Suomesta saattohoidon mallimaa

4.5.2018 klo 13:18 Uutiset

Kristillisdemokraattien kansanedustajat ovat helpottuneita siitä, että eduskunnan enemmistö hylkäsi kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen ryhtymisestä lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Samalla eduskunta päätti, että elämän loppuvaiheeseen liittyvää sääntelyä arvioimaan perustetaan laajapohjainen asiantuntijaryhmä. KD-ryhmä on toiminut aktiivisesti, ettei eutanasian laillistamishanke etene.

– Olen iloinen eduskunnan enemmistön päätöksestä hylätä kansalaisaloite ja tukea valiokunnan ehdotusta asiantuntijatyöryhmän perustamisesta. Toivon, että tässä työssä keskitytään saattohoidon kehittämiseen tavoitteena tehdä Suomesta ihmisarvoisen ja kattavan saattohoidon mallimaa! Edustaja Heinosen (kok) hävinnyt ponsi olisi tarkoittanut velvoitetta säätää eutanasialaki ja sen ohella vain selvittää saattohoidon tarpeita. Eutanasia tulee jatkotyössäkin tarpeettomana ja elämän kunnioituksen vastaisena torjua, kommentoi lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen.

Kristillisdemokraatit ovat voimakkaasti ajaneet, että laadukas saattohoito on saatava kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville kaikkialla Suomessa.

– Se tarkoittaa, että kuolevan potilaan yksilökohtaiset tarpeet kohdataan, kivut ja muut oireet lievitetään, pelot, arvottomuuden ja taakkana olemisen tunne saadaan väistymään ja myös iäisyyskysymykset kohdataan yhdessä. Hyvä saattohoito kohtaa myös kuolevan potilaan omaiset ja läheiset tarpeineen, asiaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellyt lääkäri-kansanedustaja Sari Tanus muistuttaa.

Räsäsen mielestä oli hyvä, että valiokunnan mietintö on yksimielinen, vaikka täysistuntokäsittelyssä siihen tehtiinkin vastaesitys.

– Mietinnössä nostetaan esiin se, minkä puheenjohtajakin täällä nosti esiin, että saattohoidon taso ei kaikkialla ole sitä, mitä sen tulisi olla, ja valitettavasti taso vaihtelee. Tästä ei kuitenkaan tule tehdä sitä johtopäätöstä, että eutanasia olisi oikea ratkaisu näihin elämän loppuvaiheen ongelmiin.

– Olisi merkillistä, jos meillä säädettäisiin eutanasialaki ja samalla oltaisiin ilman saattohoitolakia, ilman lainsäädäntöä, joka oikeuttaa hyvään saattohoitoon.

Tanus korostaa, ettei eutanasialle saa vähimmässäkään määrin raottaa ovea.

– Se ei kuulu ihmistä arvostavaan ja ihmiselämää kunnioittavaan yhteiskuntaan. Kun kuolevan ihmisen lähellä ollaan ja kohdataan tarpeet, niin siellä ei ole esiintynyt eutanasiatoiveita, kertoo Tanus kokemuksista Pirkanmaan saattohoitokodista.

– Saattohoidossa on ollut puutteita, jotka pitää pikaisimmin korjata. Heikoimpana saattohoidon lenkkinä on ollut omaisten ja läheisten huomioiminen ja heidän tukeminen. Traumaattisten, kipeiden kokemusten myötä monet ovat valitettavasti kannattamassa eutanasiaa sen sijaan, että vaatisivat laadukkaampaa saattohoitoa.

Heinosen täysistunnossa tekemä vastaehdotus hävisi tänään mietinnölle äänin 128-60, tyhjiä 1 . Hävinneessä ehdotuksessa edellytettiin, että valtioneuvosto ryhtyisi lainvalmistelutoimenpiteisiin eutanasialain säätämiseksi ja eutanasian laillistamiseksi.

Hyväksytyksi tulleessa lausumassa eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita ja tarvittaessa antaa selvitystyön pohjalta eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.