Räsänen vaatii: Akateemisen maailman sananvapaus turvattava!

8.8.2018 klo 08:54 Uutiset

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) on 7.8. jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen (liite), jossa hän kysyy, kuinka hallitus aikoo turvata tieteellisen tutkimuksen vapauden ja korkeimman opetuksen ja tutkimuksen sananvapauden. Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka julkaisi artikkelin, jossa hän oman alansa asiantuntijana analysoi pedofilian laillistamiseksi tapahtuvaa kampanjointia (Oikea Media 27.7.2018).

Kirjoituksessaan Puolimatka nosti esille sen, että joukko tutkijoita on esittänyt, että mielikuvat seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä ja muuttumattomuudesta luovat perustan pedofiilien seksuaalioikeuksien puolustamiseksi. Puolimatka kuvaa artikkelissa prosessia pedofilian hyväksymisestä sen laillistamiseen.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen totesi Puolimatkan puheenvuoron olevan ”ideologinen” ja vihjasi, että Puolimatka ei kohdellut tiettyjä ihmisryhmiä arvokkaasti. Rehtorin mielestä ”kukaan ei saisi kokea opetusta jotain ihmisryhmää arvostelevaksi”. Hän ilmoitti ryhtyvänsä ”konkreettisiin toimenpiteisiin” Puolimatkaa vastaan (Helsingin Sanomat 4.8.2018). Lisäksi Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan johto on syyttänyt professori Puolimatkaa homofobiasta.

– On merkillistä, kuinka voimakkaan reaktion professorin julkaisu on herättänyt. Rehtori on ilmoittanut, että Puolimatkan artikkeli ei edusta Jyväskylän yliopiston arvoja eikä linjaa. Ihmettelen syvästi sitä, mikä pedofiliasta varoittamisessa on vastoin yliopiston arvoja, Päivi Räsänen kysyy.

– Olen huolissani akateemisen maailman ja tieteellisen tutkimuksen sananvapauden kaventumisesta. Yliopistoissa vallitsee lain mukaan tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus. Olipa Puolimatkan puheenvuoron sisällöstä mitä mieltä tahansa, ovat yliopiston rehtorin lausunnot merkillisiä, koska ne loukkaavat perustuslain turvaamaa sananvapautta ja korkeimman opetuksen ja tutkimuksen vapautta.

– Merkille pantavaa on, että Puolimatka ei ole artikkelissaan syyttänyt mitään tiettyä ihmisryhmää, vaan täysin asiallisesti käsitellyt pederastian ja pedofilian normalisoimisprosessia. Tässä tilanteessa olisi oikein, että rehtori peruuttaisi kannanottonsa ja korjaisi professori Puolimatkan kunnialle aiheuttamansa vahingon. Jyväskylän yliopiston pyrkimykset vaimentaa näkökulmien välistä keskustelua ovat erittäin haitallisia koko yliopistoyhteisölle, Päivi Räsänen toteaa.