Räsänen Lahdessa: Tehdään Suomesta maailman paras maa kuoleville!

29.3.2019 klo 16:30 Uutiset

Lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii, että tulevaan hallitusohjelmaan on kirjattava toimenpideohjelma kattavan saattohoitojärjestelmän luomiseksi, johon sisältyy myös lakiin kirjattu oikeus tarpeen mukaiseen saattohoitoon.

– Suomi on maailman paras maa syntyä – tehdään siitä myös paras maa kuolla, sanoi Räsänen Lahdessa Vaahterasalissa ”Saattohoito”- tilaisuudessa.

Kuolevan potilaan kivun ja muiden kärsimystä aiheuttavien oireiden hoitoon tulisi terveydenhuollossa suhtautua samalla tavoin kuin kiireellisen päivystyksen tilanteisiin.
– Kuolevaa ei pidä jättää odottamaan avun saamista seuraavaan aamuun. Hoitoketjut tulee toimia 24/7 periaatteella, niin että tarvittavan avun saa nopeasti. Kuolevalle on mahdollista tarjota hyvä elämä loppuun saakka, jos käytetään saattohoidon keinoja, tehokasta kivunhoitoa ja tarvittaessa sedaatiota eli nukuttamista, jos muilla keinoin ei saada kärsimyksiä hoidettua.

Saattohoidon asiantuntijaryhmä jätti helmikuussa väliraporttinsa, jossa suurimmaksi ongelmaksi nousi oireita lievittävän hoidon osaamisen puutteet.

– Erityistason palveluissa on suurta vaihtelua. Kotisairaalaverkoston kattavuus vaihtelee alueittain. Saattohoidon osaaminen tulee jatkossa sisällyttää systemaattisesti sairaanhoitajien ja lääkäreiden perusopintoihin. Samalla tarvitaan täydennyskoulutusta nykyiselle henkilöstölle. Saattohoidon puutteita ei korjata laillistamalla eutanasia, vaan turvaamalla riittävä määrä osaavaa hoitohenkilöstöä, Räsänen muistuttaa.

Suomessa kuolee vuosittain noin 53 000 ihmistä. Valtaosa kuolee sairauksiin. Syöpäpotilaiden lisäksi saattohoidon tarve kasvaa esimerkiksi muistisairauksissa. Yli 90-vuotiaiden määrä on kuusinkertaistunut Suomessa 30 vuoden aikana. Yhä useampi suomalainen kuolee korkeassa iässä vanhuuteen, monien elintoimintojen samanaikaiseen heikkenemiseen.

– Liian usein kuoleva vanhus viedään päivystykseen tai terveyskeskuksen vuodeosastolle. Ambulanssi tai kiireinen päivystyspoliklinikan aula ei ole oikea paikka arvokkaalle ja inhimilliselle kuolemalle. Saattohoidon pitäisi tulla vanhuksen luokse. Arvioiden mukaan saattohoidon tarvitsijoita on jopa 30 000.

– Kuolema on aina myös yhteisöllinen asia ja siksi ihmisarvoinen saattohoito on tärkeää paitsi potilaan myös läheisten kannalta, Räsänen korostaa.