Päivi Räsänen välikysymysryhmäpuheessa: Hybridivaikuttamisen lainsäädäntöaukot korjattava pikaisesti

24.11.2021 klo 15:07 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii, että lainsäädäntöä on pikaisesti päivitettävä niin, että turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää määräajaksi, mikäli Suomeen kohdistuu hybridioperaatio.

– Lainmuutos olisi myös viesti laittoman siirtolaisuuden operaatioita järjestäville tahoille. Lisäksi on huolehdittava viranomaisten resursseista ja yhteistyön sujuvuudesta, jotta mahdolliseen hybridioperaatioon tai muista syistä johtuvaan laajamittaiseen maahanmuuttopaineeseen voidaan varautua, perusteli KD:n ryhmäpuheen välikysymyskeskustelussa pitänyt entinen sisäministeri, kansanedustaja Päivi Räsänen.

Räsänen totesi, että ihmisten käyttäminen politiikan pelinappuloina on häikäilemätöntä ja yksiselitteisesti väärin. Kuitenkaan kansainvälisten sopimusten noudattaminen ei voi ohittaa kansallisen turvallisuuden ylläpitoa.

– On erotettava toisistaan oikeus hakea turvapaikkaa ja ihmisten käyttäminen pelinappuloina yhteiskuntajärjestyksen ja kansallisen turvallisuuden horjuttamiseen.

– Hybridivaikuttamisen aukkopaikat lainsäädännössämme ovat kaikkien naapurimaidemme tiedossa, eivätkä ne korjaannu sillä, että hallituksen sisältä tulee epäselviä ja ristiriitaisia lausuntoja.

Räsänen korosti, että uhkiin on varauduttava paremmin myös EU-tasolla.
– Yhteistyö on nyt entistäkin ajankohtaisempaa, ja sitä pitää syventää erityisesti sisäisen turvallisuuden viranomaisten käytäntöjen kehittämiseksi hybridioperaatioiden varalle. Puolan rajalla olevat siirtolaiset tulee palauttaa Valko-Venäjän alueelle turvallisesti ja Valko-Venäjällä on vastuu tutkia heidän tilanteensa tai palauttaa heidät lähtömaihin.

KD eduskuntaryhmä allekirjoitti välikysymyksen Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen ja äänestää epäluottamusta hallitukselle.

Koko puheenvuoro alla:

***
Arvoisa puhemies,

Eurooppa on pitänyt ylpeydenaiheenaan länsimaista demokratiaa sekä ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Nyt olemme tilanteessa, jossa juuri nämä arvot halutaan kääntää meitä itseämme vastaan. Sitä emme voi hyväksyä. Kansainvälisten sopimusten noudattaminen ei voi ohittaa kansallisen turvallisuuden ylläpitoa. On erotettava toisistaan oikeus hakea turvapaikkaa ja ihmisten käyttäminen pelinappuloina yhteiskuntajärjestyksen ja kansallisen turvallisuuden horjuttamiseen.

Vielä alkuviikosta Puolan rajaviranomaiset kertoivat Valko-Venäjän jatkavan siirtolaisten kuljettamista raja-alueille, ja Puolan pääministeri pelkäsi tilanteen eskaloitumista. Eilen EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Josef Borrell totesi, että tilanne on hallinnassa. Komission arvion mukaan Valko-Venäjällä on kuitenkin jumissa 15 000 ihmistä, heistä 2000 lähellä Puolan, Liettuan ja Latvian rajoja. Kriisi ei siis ole ohi.

Suomen lainsäädäntöä on pikaisesti päivitettävä niin, että turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää määräajaksi, mikäli Suomeen kohdistuu hybridioperaatio. Lainmuutos olisi myös viesti laittoman siirtolaisuuden operaatioita järjestäville tahoille. Lisäksi on huolehdittava viranomaisten resursseista ja yhteistyön sujuvuudesta, jotta mahdolliseen hybridioperaatioon tai muista syistä johtuvaan laajamittaiseen maahanmuuttopaineeseen voidaan varautua.

Uhkiin on varauduttava paremmin myös EU-tasolla. Omalla sisäministerikaudellani totesimme silloisen puolalaisen kollegani kanssa, että EU:n itäisten rajavaltioiden on tarpeen löytää vahvempi yhteinen ääni EU:n sisällä. Vuonna 2013 järjestettiin niin sanottu Lappeenrannan tapaaminen, jonka tavoitteena oli vahvistaa EU:n itäisen ulkorajan Schengen-valtioiden yhteistyötä ja nostaa esiin maarajojen merkitystä EU:n sisäiselle turvallisuudelle. Tämä yhteistyö on nyt entistäkin ajankohtaisempaa, ja sitä pitää syventää erityisesti sisäisen turvallisuuden viranomaisten käytäntöjen kehittämiseksi hybridioperaatioiden varalle. Puolan rajalla olevat siirtolaiset tulee palauttaa Valko-Venäjän alueelle turvallisesti ja Valko-Venäjällä on vastuu tutkia heidän tilanteensa tai palauttaa heidät lähtömaihin.

Sisäministeri Mikkonen on ihmetellyt, miksi oppositio kysyy julkisesti Suomen varautumisesta hybridiuhkiin, kun ei varautumissuunnitelmista voi julkisuuteen kertoa. Ministeri on ymmärtänyt väärin – välikysymyksessä ei vaadita paljastamaan valtionsalaisuuksia vaan muuttamaan julkista lainsäädäntöä. Hybridivaikuttamisen aukkopaikat lainsäädännössämme ovat kaikkien naapurimaidemme tiedossa, eivätkä ne korjaannu sillä, että hallituksen sisältä tulee epäselviä ja ristiriitaisia lausuntoja. Kuten ministeri totesi Helsingin Sanomille, turvallisuus on aina ollut opposition ja hallituspuolueiden yhteinen asia. Juuri siksi me olemme tämän välikysymyksen tehneet ja vaadimme hallitukselta toimia, jotka sen vastuulla ovat.

Arvoisa puhemies,
Ihmisten käyttäminen politiikan pelinappuloina on häikäilemätöntä ja yksiselitteisesti väärin. Median pääsyä raja-alueille on rajoitettu, emmekä tarkkaan tiedä, millainen tilanne ihmisillä siellä on. Selvää kuitenkin on, että talvi tekee tuloaan ja ihmisiä on jo kuollut. Rajavyöhykkeelle jääneelle siviiliväestölle on toimitettava humanitaarista apua, ja huolehdittava erityisesti siellä olevista lapsista.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja Meren esittämää epäluottamuslausetta.