Puoluekokouksen kannanotot: Kristillisdemokraatit haluaa panostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen 

27.8.2023 klo 14:38 Uutiset

Sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttaminen on jäänyt hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistukseen lähdettiin kuitenkin taloudellisesti mittavalta takamatkalta. Kristillisdemokraatit on huolissaan siitä, että riittävätkö rahat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

THL:n mukaan 80-90 % eliniän kasvusta johtuu muusta kuin varsinaisista terveyspalveluista. Yhteiskunnallisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa mm. elinympäristöön, tukea liikuntaharrastuksia tai tukea perheitä yhteiskunnan tärkeimmässä tehtävässä eli uuden sukupolven kasvattamisessa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä, eli HYTE-toimilla pyritään kansansairauksien ehkäisyyn, ikääntyvien toimintakyvyn edistämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen.

Tiukentuvassa taloustilanteessa ennaltaehkäisevä työ on kuitenkin se, mistä usein leikataan. KD haluaa varmistaa, että terveyttä edistäviä toimia on riittävästi, jotta sairastavuus ei lisäänny. Sairastuvuuden lisääntyminen kasvattaa kustannuksia ja lisää inhimillistä kärsimystä. Tämä olisi täysin vastoin uudistuksen tavoitteita. Mikäli HYTE-toimiin ei panosteta, mitkään resurssit eivät riitä.

Kristillisdemokraatit näkevät politiikan polarisoitumisen vaarantavan demokratiaa

Yhteiskuntamme polarisoituminen haastaa yhteiskunnan toimintakykyä. Mielipiteiden ja arvojen etääntyessä toisistaan on vaarana, että syntyy kaksi todellisuutta. Vastakkainasettelun lisääntyessä voimavaroja kuluu oman aseman sementoimiseen sen sijaan, että keskityttäisiin hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseen. Ääriajattelun väliin jäävät, sovittelevat äänet usein vaimenevat ääripäiden ottaessa tilan haltuun.

Moniäänisessä, demokraattisessa yhteiskunnassa erilaisia mielipiteitä ei pidetä uhkana omalle olemassaololle. Niitä suvaitaan.

Kristillisdemokraatit toivoo poliittiseen päätöksentekoon halua ja kykyä nähdä erilaisia todellisuuksia ja toleranssia erilaisille mielipiteille. Epävakaassa maailmantilanteessa on tärkeää, että emme kuluta voimavarojamme vastapuolen demonisoimiseen vaan pyrimme rakentavaan ja toista kunnioittavaan dialogiin.

Yhteen hiileen, kaikkia kunnioittaen.

Elinvoimaa Itä-Suomeen

Elinvoimainen itä on elinehto koko Suomen hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. Puolue tunnistaa Itä-Suomen tärkeän roolin pitkän itäisen Nato-rajan vahvistajana. Siksi alue on hyvin tärkeää pitää asuttuna. Tarvitsemme Itä-Suomen potentiaalia tukevia toimia.

Itä-Suomen saavutettavuus on edelleen heikoissa kantimissa, poliittisen päätöksenteon tuodessa epävarmuutta liikenneyhteyksien tulevaisuuden määrään ja laatuun. Toimivat liikenneyhteydet ovat edellytys teollisuudelle ja matkailulle, mutta myös merkittävä huoltovarmuustekijä. Kristillisdemokraatit haluaa huolehtia idän liikenneyhteyksien kunnossapitämisestä ja parantamisesta.

Kristillisdemokraatit tunnistaa ammattilaisten ja asiantuntijoiden kouluttamisen merkityksen tärkeänä osana alueen työvoiman saatavuudelle, alueen erityispiirteet huomioiden. Puolue katsoo, että koulutuksen aloituspaikkoja Itä-Suomen alueella tulisi lisätä tarvelähtöisesti.