Peter Östman ryhmäpuheessa julkisen talouden suunnitelmasta: ”On kyettävä näkemään pidemmälle ja uskallettava muuttaa kestämättömiä yhteiskuntarakenteita”

7.5.2024 klo 14:55 Uutiset

– Uskomme, että järkevä suhtautuminen tosiasioihin, mutta myös usko parempaan tulevaisuuteen on voimavara. Nykyisten kipeiden päätösten keskellä meidän on kyettävä näkemään pidemmälle ja uskallettava muuttaa kestämättömiä yhteiskuntarakenteita, totesi KD eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman julkisen talouden suunnitelmasta pitämässään ryhmäpuheessa.

Hän muistutti, että kristillisdemokraateille perheiden ja lasten hyvinvointi on sydämen asia.
– Lapsilisien ja kotihoidontukien taso pysyy ennallaan. Lisäksi hallitus ottaa ensi vuoden alusta käyttöön lapsikohtaisen korotuksen työtulovähennykseen eli niin sanotun lapsivähennyksen. Lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulukiusaamisen ehkäisyyn panostetaan.

*** Lue koko puhe:

VNS julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028
KD:n ryhmäpuhe 7.5. eduskuntaryhmän pj. Peter Östman

Arvoisa puhemies

Me suomalaiset olemme jälleenrakennuksen vuosien jälkeen tottuneet kansainvälisesti verrattuna erinomaiseen elintasoon. Maamme julkinen talous on ollut liian pitkään alijäämäinen, toisin sanoen Suomessa on eletty nyt pitkään velaksi. Onkin syytä kysyä, ansaitsemmeko nykyisen elintasomme vai olemmeko monilta osin siirtyneet passiivisiksi kuluttajiksi?

När president Niinistö öppnade riksmötet 2018 sade han: citat: Om det plötsligt börjar heta ”nu när vi har råd att öka utgifterna”, så kommer skuldsättningen än en gång att förbi oåtgärdad. Samtidigt kommer vi allt närmare den dag då den verkliga bördan av skuldsättningen börjar kännas i takt med att räntorna stiger. Citat slut. Vi befann oss i det läget redan för ett år sedan.

Arvoisa Puhemies,

Laadukas koulutus sekä toimivat terveyspalvelut ja turvallinen yhteiskunta edellyttävät kestävää taloutta. Yhteiskunnan toimintojen rahoittaminen velkarahalla ei ole eettisesti kestävä toimintamalli, ja siksi hallitus on joutunut tekemään näitä vaikeita ratkaisuja. Nykyiset välttämättömät leikkaukset tekevät kipeää, mutta uutta kasvua ei saada ilman rakennemuutosta.

Kehysriihessä sovittuja (2,8 mrd) kahdentuhannen kahdeksansadan miljoonan euron sopeutustoimia valmisteltiin huolellisesti reilun kahden kuukauden ajan. Työskentelyn pohjalta laadittiin työryhmän esitys. Sopeutustoimet on toteutettu niin, etteivät hyvinvoinnin ja tulevaisuuden keskeiset rakennuspuut vaarannu.

Kestävä hyvinvointi perustuu työhön ja yrittäjyyteen. Jatkossakin Suomen menestys perustuu korkeaan osaamiseen. Hallitus pitää kiinni perusopetuksen rahoitukseen tehdystä pysyvästä lisäyksestä.

Suuressa osassa maailmaa perhe on edelleen yhteiskunnan keskipiste. Olemmeko unohtaneet, että vielä pari sukupolvea sitten myös meillä hoidettiin iäkkäät vanhemmat ja nuorimmat lapset kotona?

Meidän on oltava realisteja ja tunnustettava huoltosuhteen vinoutuma: tulevaisuudessa on entistä vähemmän resursseja tukeutua julkisiin palveluihin esimerkiksi vanhustenhoidossa, koska matalan syntyvyyden vuoksi työikäisiä veronmaksajia on yksinkertaisesti vähemmän. On siis palattava perusasioihin: ihminen tarvitsee ihmistä, ja lähimmäisen kohtaaminen on yhteinen asiamme.

Kristillisdemokraateille perheiden ja lasten hyvinvointi on sydämen asia. Lapsilisien ja kotihoidontukien taso pysyy ennallaan. Lisäksi hallitus ottaa ensi vuoden alusta käyttöön lapsikohtaisen korotuksen työtulovähennykseen eli niin sanotun lapsivähennyksen. Näillä toimenpiteillä tähdätään myös syntyvyyden parantamiseen.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä koulukiusaamisen ehkäisyyn panostetaan. Samalla peräänkuulutamme perheiden kasvatusvastuuta: liian pitkään esimerkiksi opetusalalta on kuultu viestiä, että monet vanhemmat vierittävät kasvatusvastuutaan kouluille. Lasten kasvatus kuuluu ensisijaisesti vanhemmille, jossa lähiyhteisöt toimivat tukena. Jokaisen on herättävä näkemään oma lähipiirinsä, jotta useampi nuori uskaltaisi hankkia lapsia.

Kristillisdemokraatit suhtautuvat lähtökohtaisesti torjuvasti ehdotuksiin, joiden tiedetään lisäävän sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja haittoja.

Maatalous ei ole pelkästään elinkeino, vaan se on elinehto. Maatalouden edellytysten turvaaminen on myös huoltovarmuutta: siksi maatalouden tuista ei myöskään leikattu, vaan maatalous-, elintarvike- ja biotaloussektorin elinkeinojen turvaamiseen panostetaan. Tarvitsemme lisää vientiä, jotta rahaa riittää myös tuleville sukupolville.

Arvoisa puhemies

Uskomme, että järkevä suhtautuminen tosiasioihin, mutta myös usko parempaan tulevaisuuteen on voimavara. Nykyisten kipeiden päätösten keskellä meidän on kyettävä näkemään pidemmälle ja uskallettava muuttaa kestämättömiä yhteiskuntarakenteita.

Hallituksen uudella suunnalla Suomi on tulevaisuudessa taas rakenteellisesti tuottava ja dynaaminen maa, jossa yhteiskunnan palvelut ovat järkevällä tasolla, jokainen kansalainen osallistuu ja voi kokea ylpeyttä suomalaisesta hyvinvoinnista.