KD:n puoluevaltuusto: Psykoterapiakoulutus maksuttomaksi, turve luokiteltava uusiutuvaksi vuotuisen kasvun osalta

6.5.2024 klo 08:58 Uutiset

KD:n puoluevaltuusto esittää, että psykoterapiakoulutusohjelma muutetaan Suomessa maksuttomaksi. Koulutusoikeuksien ja mielenterveyspalveluiden turvaaminen on kaikkien etu ja tärkeä askel kohti terapiatakuun toteuttamista ja parempien mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden varmistamista koko maassa.

Psykoterapia on keskeinen osa kansallisia mielenterveyden hoitosuosituksia ja se kuuluu julkisen terveydenhuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. Nykyään psykoterapiakoulutus on Suomessa yksi harvoista terveysalan koulutuksista, joka on opiskelijalle maksullinen.

Epävarma sähköntuotanto on turvallisuusuhka – turve luokiteltava uusiutuvaksi vuotuisen kasvun osalta

Suomi saavutti vuonna 2023 sähköomavaraisuuden. Maassamme siis tuotettiin sähköä vuoden aikana yhteensä yhtä paljon kuin kulutettiin. Teho-omavaraisuutta tarkasteltaessa kuitenkin selviää, että viime vuonna Suomi oli lähes 60 prosenttia ajasta sähköalijäämäinen. Sähköntuotannon alijäämäisyys on pahimmillaan turvallisuusuhka ja kuluttajalle se konkretisoituu kalliina sähkönä.

Riittävän omavaraisen sähköntuotannon takaamiseksi on ryhdytty toimiin. Esimerkiksi tuulivoimaa rakennetaan maahamme kiihtyvään tahtiin. Vaikka ehtymättömäksi luonnonvaraksi tiedetyn tuulen avulla tuotetun sähkön luulisi lisäävän huoltovarmuutta, todellisuus onkin päinvastainen. Juuri huoltovarmuuden kannalta tuulivoiman epätasainen ja vaikeasti ennakoitava sähköntuottoteho on suuri ongelma.

Huoltovarmuuskeskuksen entinen toimitusjohtaja Tomi Lounema muistutti hiljattain viestipalvelu X:ssä tuulivoiman ja huoltovarmuuden ongelmallisesta suhteesta: ”…se helmikuinen tuuleton kova pakkaspäivä, kun tuulivoiman tuotanto on lähellä 0 MW:a, kulutus on suurta ja sitten vielä siirtoyhteys Ruotsista menee vialle. Siinä punnitaan huoltovarmuus.” Jokainen voi kuvitella, miten suuressa pulassa olisimme, jos tuo kuviteltu, mutta teoriassa mahdollinen skenaario toteutuisi.

Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja sähkön hinnan maltillisena pitämiseksi sähköntuotantomme on oltava riittävän varmaa. Tämän varmuuden saavuttamiseksi emme voi turvautua liikaa ailahtelevasta tuotantotehostaan tunnettuun tuulivoimaan. KD:n puoluevaltuuston mielestä turve on tärkeä pitää osana Huoltovarmuuskeskuksen suunnitelmia pitkäjänteisesti. Suomen tulee edistää EU:ssa turpeen määrittämistä uusiutuvaksi energialähteeksi vuotuisen kasvun osalta.
***

KD:n puoluevaltuusto kokoontui 4.5.2024 Teamsissa