Piirijärjestöt

Suomen Kristillisdemokraatit rp:n kuuluu 15 alueellista piirijärjestöä sekä kolme erityisjärjestöä. Piirijärjestöjen jäseniä ovat puolueen paikallisosastot ja erityisjärjestöjen piirit. Piirijärjestöt yhdessä osastojen kanssa muun muassa koordinoivat vaalitoimintaa vaalipiirissään.

Piirijärjestöjen yhteystiedot

Piirin vuosirytmi

Kokousilmoituksia laitettaessa tulee huomioida, että vuonna 2023 KD-paperilehti ilmestyy 8 kertaa (ei heinäkuussa eikä joulukuussa): 20.1., 24.2., 17.3., 28.4., 16.6., 8.9., 20.10. ja 1.12.

KD-lehteen tulevat ilmoitukset pitää olla viimeistään viikkoa ennen lehdessä, joko lomakkeen kautta tai sähköpostilla [email protected].

Minimissään alla olevat kokoukset on pidettävä. Tilanteen mukaan on varmasti järkevää ja tarkoituksenmukaista pitää myös muita piirihallituksen kokouksia, etenkin vaalivuosina.

Piirihallituksen kokous (tammikuu)

Puheenjohtaja kutsuu piirihallituksen koolle. Taloudesta vastaava henkilö toimittaa tähän vuoden ensimmäiseen kokoukseen tilinpäätösaineiston sekä muut viranomaisten vaatimat ilmoitukset sekä sihteeri toimittaa toimintakertomuspohjan.

Piirihallituksen kokouksen hyväksymisen jälkeen tilinpäätösaineisto ja muut ilmoitukset lähtevät tilintarkastajien hyväksyttäväksi.

Piirihallituksen kokouksessa valmistellaan kevätkokoukselle myös piirin poliittiset kannanotot ja julkilausumat sekä suunnitellaan kaikki tulevat vaalivalmistelut ja erilaiset tapahtumat ja koulutukset.

Lomakemallit:
1. Piirihallituksen Piirihallituksen_valmisteleva_kevätkokous_2023
2. Tilinpäätösasiakirjat (pääkirja, tase, tuloslaskelma)
3. Tiilintarkastuskertomus (doc)
4. Piirien toimintakertomusmalli
5. Kevätkokouksen Piirien_kevätkokouksen_esityslistamalli_2023

Piirin kevätkokous (maalis-toukokuu)

Piirin kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa. Piirihallitus määrää kokouksen ajan ja paikan sekä kutsuu piirin kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta puolueen lehdessä tai nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai piirikokousedustajille neljätoista päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Piirikokousedustajat löytyvät jäsenrekisteristä. Piirin kevät- ja syyskokouksiin on ehdottoman tärkeätä kutsua mukaan piirin ulkopuolinen puhuja/puhujia esim. edustakuntaryhmästä, puoluetoimistolta tai oman maakunnan/kunnan edustaja.

Kevätkokouskirjeeseen:
1. Kevätkokouksen Piirien_kevätkokouksen_esityslistamalli_2023
2. Puheenjohtajan tervehdys
3. Piirihallituksessa hyväksytty tilinpäätös
4. Piirien toimintakertomusmalli

Kevätkokouksessa esitetään piirin tilinpäätös ja tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tileistä ja hallinnosta antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Kokouksen jälkeen tiedotetaan

Medialle
Kevätkokouksen kannanotoista ja julkilausumista tiedotettava kaikkia paikallisia tiedotusvälineitä sekä laitetaan ne piirin internetsivuille. Sekä toimitetaan puolueelle [email protected], jotta piirin tiedotteet saadaan myös puolueen internetsivuille.

Puoluetoimistolle
Hyväksytyt tilinpäätösasiakirjat toimintakertomuksineen puoluetoimistolle paperisina tai sähköisesti skannattuna versiona.

 

Piirihallituksen kokous (syys-lokakuu)

Piirihallituksen kokouksessa valmistellaan syyskokoukselle mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio, kaikki henkilövalinnat, toimintasuunnitelma sekä piirin poliittiset kannanotot ja julkilausumat.

Lomakemallit:
1. Piirihallituksen esityslista
2. Piirin toimintasuunnitelma_malli_2023
3. Talousarvio
4. Piirien syyskokouksen esityslistamalli_2022

Piirin syyskokous (loka-marraskuu)

Piirin syyskokous loka-marraskuussa. Piirihallitus määrää kokouksen ajan ja paikan sekä kutsuu piirin kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta puolueen lehdessä tai nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai piirikokousedustajille seitsemän (7) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Syyskokouskirjeeseen:
1. Piirien syyskokouksen esityslistamalli_2022
2. Puheenjohtajan tervehdys
3. Talousarvio
4. Piirin toimintasuunnitelma_malli_2023

Kokouksen jälkeen tiedotetaan

Medialle
Syyskokouksen kannanotoista ja julkilausumista sekä luottamushenkilövalinnoista tiedotettava kaikkia paikallisia tiedotusvälineitä sekä laitetaan ne piirin internetsivuille.

Sekä toimitetaan puolueelle [email protected], jotta piirin tiedotteet saadaan myös puolueen internetsivuille sekä Facebook-sivuille.

Puolueelle
Sähköinen ilmoituslomake täytetään heti kokouksen jälkeen. Ilmoitus menee suoraan puoluetoimistolle. Piirin jäsenrekisteripäivittäjä päivittää tiedot jäsenrekisterijärjestelmään.

Ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen
Patentti- ja rekisterihallitukselle tulee ilmoittaa, jos osaston nimenkirjoittajat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai piirisihteeri on muuttuneet. Muutosilmoituksen tekemiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset ja ilmoitukset tehdään PRH:n sivuilla.

Lisätietoja: Mikko Rekimies, järjestöpäällikkö, [email protected], puh 044 552 5030

Piirin toimintakalenteri

On tärkeätä suunnitella jäsenten ja aktiivien kanssa erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, ja käydä niitä läpi myös mm. piirin kokouksissa. Aina kun järjestää minkä tahansa tapahtuman, niin tieto tulee lähettää lomakkeella, jota kautta tieto menee sekä KD-lehteen että www.kd.fi -sivuille.

Kalenterivuoden aikana tärkeitä tapahtumapäiviä ovat mm.:

TAMMIKUU
27.1. Holocaustin uhrien muistopäivä – Israel ja rasismin vastaisuus

HELMIKUU
14.2.Ystävänpäivä – lähimmäisyysteema

MAALISKUU
8.3. Naisten päivä – tasa-arvo

HUHTIKUU
7.4. Maailman terveyspäivä

27.4. Veteraanipäivä – Puolustusvoimat ja ulkoinen turvallisuus

TOUKOKUU
1.5. Vappu – suomalaisen työn päivä
Rollaattorimarssi – vanhukset

KESÄKUU
5.6. Maailman ympäristöpäivä

ELOKUU
12.8. Maailman nuorisopäivä

SYYSKUU
5.9. Yrittäjän päivä

LOKAKUU
17.10. Köyhyydenpoiston päivä ja asunnottomien yö
24.10. YK:n päivä

MARRASKUU
20.11. Lastenoikeuksien päivä; lisäksi isäviikko

JOULUKUU
6.12. Itsenäisyyspäivä; lisäksi pikkujoulut