Piirijärjestöt

Suomen Kristillisdemokraatit rp:n kuuluu 15 alueellista piirijärjestöä sekä kolme erityisjärjestöä. Piirijärjestöjen jäseniä ovat puolueen paikallisosastot ja erityisjärjestöjen piirit. Piirijärjestöt yhdessä osastojen kanssa muun muassa koordinoivat vaalitoimintaa vaalipiirissään.

Piirijärjestöjen yhteystiedot

Puolueen mallisäännöt KD:n hyvinvointialueiden valtuustoryhmille: Valtuustoryhmän mallisäännöt_hyvinvointialueet ja ryhmän perustamisesta

Piirin vuosirytmi

Kokousilmoituksia laitettaessa tulee huomioida, että vuonna 2024 KD-paperilehti ilmestyy 5 numeroa: 11.3., 20.5., 16.9., 4.11., ja 9.12.

KD-lehteen tulevat ilmoitukset pitää olla viimeistään yli viikkoa ennen lehdessä, joko lomakkeen kautta tai sähköpostilla [email protected].

Minimissään alla olevat kokoukset on pidettävä. Tilanteen mukaan on varmasti järkevää ja tarkoituksenmukaista pitää myös muita piirihallituksen kokouksia, etenkin vaalivuosina.

Piirihallituksen kokous (tammikuu)

Puheenjohtaja kutsuu piirihallituksen koolle. Taloudesta vastaava henkilö toimittaa tähän vuoden ensimmäiseen kokoukseen tilinpäätösaineiston sekä muut viranomaisten vaatimat ilmoitukset sekä sihteeri toimittaa toimintakertomuspohjan.

Piirihallituksen kokouksen hyväksymisen jälkeen tilinpäätösaineisto ja muut ilmoitukset lähtevät tilintarkastajien hyväksyttäväksi.

Piirihallituksen kokouksessa valmistellaan kevätkokoukselle myös piirin poliittiset kannanotot ja julkilausumat sekä suunnitellaan kaikki tulevat vaalivalmistelut ja erilaiset tapahtumat ja koulutukset.

Lomakemallit:
1. Piirihallituksen Piirihallituksen_valmisteleva_kevätkokous_2024
2. Tilinpäätösasiakirjat (pääkirja, tase, tuloslaskelma)
3. Tiilintarkastuskertomus (doc)
4. Piirien toimintakertomusmalli
5. Kevätkokouksen Piirien kevätkokouksen esityslistamalli_2024

Piirin kevätkokous (maalis-toukokuu)

Piirin kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa. Piirihallitus määrää kokouksen ajan ja paikan sekä kutsuu piirin kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta puolueen lehdessä tai nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai piirikokousedustajille neljätoista päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Piirikokousedustajat löytyvät jäsenrekisteristä. Piirin kevät- ja syyskokouksiin on ehdottoman tärkeätä kutsua mukaan piirin ulkopuolinen puhuja/puhujia esim. edustakuntaryhmästä, puoluetoimistolta tai oman maakunnan/kunnan edustaja.

Kevätkokouskirjeeseen:
1. Kevätkokouksen Piirien kevätkokouksen esityslistamalli_2024
2. Puheenjohtajan tervehdys
3. Piirihallituksessa hyväksytty tilinpäätös
4. Piirien toimintakertomusmalli

Kevätkokouksessa esitetään piirin tilinpäätös ja tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tileistä ja hallinnosta antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Kokouksen jälkeen tiedotetaan

Medialle
Kevätkokouksen kannanotoista ja julkilausumista tiedotettava kaikkia paikallisia tiedotusvälineitä sekä laitetaan ne piirin nettisivuille sekä sosiaalisen median kanaviin.

Sekä toimitetaan KD-lehdelle: [email protected].

Puoluetoimistolle
Hyväksytyt tilinpäätösasiakirjat toimintakertomuksineen puoluetoimistolle: [email protected] sähköisesti skannattuna versiona (tai paperisina).

 

Piirihallituksen kokous (syys-lokakuu)

Piirihallituksen kokouksessa valmistellaan syyskokoukselle mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio, kaikki henkilövalinnat, toimintasuunnitelma sekä piirin poliittiset kannanotot ja julkilausumat.

Lomakemallit:
1. Esityslista Piirihallituksen_valmisteleva_syyskokous
2. Piirin toimintasuunnitelma_malli_2024
3. Talousarvio
4. Piirien syyskokouksen esityslistamalli_2023

Piirin syyskokous (loka-marraskuu)

Piirin syyskokous loka-marraskuussa. Piirihallitus määrää kokouksen ajan ja paikan sekä kutsuu piirin kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta puolueen lehdessä tai nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai piirikokousedustajille seitsemän (7) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat.

Syyskokouskirjeeseen:
1. Piirien syyskokouksen esityslistamalli_2023
2. Puheenjohtajan tervehdys
3. Talousarvio
4. Piirin toimintasuunnitelma_malli_2024

Kokouksen jälkeen tiedotetaan

Medialle
Syyskokouksen kannanotoista sekä luottamushenkilövalinnoista tiedotettava kaikkia paikallisia tiedotusvälineitä sekä laitetaan ne piirin nettisivuille sekä sosiaalisen median kanaviin.

Sekä toimitetaan KD-lehdelle: [email protected].

Puolueelle
Sähköinen ilmoituslomake täytetään heti kokouksen jälkeen. Ilmoitus menee suoraan puoluetoimistolle. Piirin jäsenrekisteripäivittäjä päivittää tiedot jäsenrekisterijärjestelmään.

Ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen
Patentti- ja rekisterihallitukselle tulee ilmoittaa, jos osaston nimenkirjoittajat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja tai piirisihteeri on muuttuneet. Muutosilmoituksen tekemiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset ja ilmoitukset tehdään PRH:n sivuilla.