Sääntöjen menettelytapaohjeet

PUOLUEEN SÄÄNTÖJEN MENETTELYTAPAOHJEET

Hyväksytty 30. puoluekokouksessa Hämeenlinnassa 31.8.2013. Puoluekokous antoi valtuutuksen puoluevaltuustolle muuttaa tarvittaessa menettelytapaohjeita. Puoluevaltuuston kokous hyväksyi menettelytapaohjeet päivitettyinä 26.11.2023.

 

Puoluevaltuusto voi valita vaalitoimikunnan valmistelemaan vaaleja. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

–          Puolueen sääntöjen 10. § kohta 7.: Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puoluehallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja, joita myös kutsutaan puolueen puheenjohtajiksi sekä varapuheenjohtajiksi.

-> Vaalitoimikunta kokoaa ja esittelee puoluekokouksessa etukäteen suostumuksensa antaneet ehdokkaat, joita vähintään yksi puolueen jäsenyhdistys on esittänyt, mutta ei aseta ehdokkaita mihinkään järjestykseen. Halukkaat ja suostumuksensa etukäteen antaneet ehdokkaat, joita vähintään yksi puolueen jäsenyhdistys on esittänyt, esitellään ennen puoluekokousta näyttävästi KD-lehdessä ja puolueen internet-sivuilla.

 

–          Puolueen sääntöjen 10. § kohta 8.: Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puoluevaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitaan puheenjohtaja.

-> Puolueen järjestöasioista vastaava työntekijä kokoaa piiri- ja erityisjärjestöiltä saadut esitykset puoluevaltuuston jäsenistä ja varajäsenistä vaalitoimikunnalle. Vaalitoimikunta tekee esityksen puoluekokoukselle. Puoluevaltuuston puheenjohtajan osalta vaalitoimikunta kokoaa ja esittelee puoluekokouksessa etukäteen suostumuksensa antaneet ehdokkaat, joita vähintään yksi puolueen jäsenyhdistys on esittänyt, mutta ei aseta ehdokkaita mihinkään järjestykseen. Halukkaat ja suostumuksensa etukäteen antaneet ehdokkaat, joita vähintään yksi puolueen jäsenyhdistys on esittänyt, esitellään ennen puoluekokousta KD-lehdessä ja puolueen internet-sivuilla.

 

–          Puolueen sääntöjen 16. § kohta 3.: Sääntömääräisenä puoluekokousvuonna puoluevaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimimaan seuraavaan sääntömääräiseen puoluekokoukseen saakka.

-> Vaalitoimikunta tekee esityksen sääntömääräisenä puoluekokousvuonna puoluevaltuuston syyskokoukselle.

 

–          Puolueen sääntöjen 16. § kohta 5.: Sääntömääräisenä puoluekokousvuonna valitaan puoluesihteeri seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

-> Vaalitoimikunta tekee puoluesihteerin hakuilmoituksen, vastaa ilmoituksen julkaisemisesta, kokoaa hakemukset ja tekee esityksen puoluevaltuustolle.

 

–          Puolueen sääntöjen 16. § kohta 7.: Valitaan puoluehallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajia lukuun ottamatta.

-> Jokainen kolmesta erityisjärjestöstä saa esittää yhden ehdokkaan puoluehallitukseen sekä jokainen piirijärjestö saa esittää yhtä ehdokasta puoluehallitukseen. Puolueen järjestöasioista vastaava työntekijä kokoaa piiri- ja erityisjärjestöiltä saadut esitykset vaalitoimikunnalle. Vaalitoimikunta tekee esityksen puoluevaltuustolle. Puoluehallituksen alaisuudessa työsuhteessa olevaa henkilöä ei tule valita puoluehallituksen jäseneksi.

 

–          Puolueen sääntöjen 16. § kohta 8.: Valitaan 1 varsinainen ja 1 varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa siltä osin valita.

-> Vaalitoimikunta tekee esityksen puoluevaltuustolle.

 

Puolueen sääntöjen 17 §: Puoluehallitus: Puoluehallituksen alaisuudessa työsuhteessa olevaa henkilöä ei tule valita puoluehallituksen jäseneksi.