Sääntöjen menettelytapaohjeet

PUOLUEEN SÄÄNTÖJEN MENETTELYTAPAOHJEET

Hyväksytty 30. puoluekokouksessa Hämeenlinnassa 31.8.2013.

 

Puoluekokous hyväksyi 31.8.2013 puolueen sääntöihin liittyvät menettelytapaohjeet. Puoluekokous antoi valtuutuksen puoluevaltuustolle muuttaa tarvittaessa menettelytapaohjeita.

 

Puoluevaltuusto voi valita vaalitoimikunnan valmistelemaan vaaleja.

 

-> Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Puolueen sääntöjen 10. § kohta 7.: Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puoluehallituksen puheenjohtaja sekä ensimmäinen, toinen ja kolmas varapuheenjohtaja, joita myös kutsutaan puolueen puheenjohtajiksi sekä varapuheenjohtajiksi.

 

-> Vaalitoimikunta etsii, kokoaa ja esittelee etukäteen suostumuksensa antaneet ehdokkaat puoluekokouksessa, mutta ei aseta ehdokkaita mihinkään järjestykseen. Halukkaat ja suostumuksensa etukäteen antaneet ehdokkaat esitellään ennen puoluekokousta näyttävästi KD-lehdessä ja puolueen internet-sivuilla.

 

Puolueen sääntöjen 10. § kohta 8.: Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puoluevaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

 

-> Puolueen järjestöasioista vastaava työntekijä kokoaa piiri- ja erityisjärjestöiltä saadut esitykset vaalitoimikunnalle. Vaalitoimikunta tekee esityksen puoluekokoukselle.

 

Puolueen sääntöjen 16. § kohta 3.: Sääntömääräisenä puoluekokousvuonna valitaan puoluesihteeri seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi.

 

-> Vaalitoimikunta kokoaa hakemukset ja tekee esityksen puoluevaltuustolle.

 

Puolueen sääntöjen 16. § kohta 5.: Valitaan puoluehallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet puheenjohtajia lukuun ottamatta.

 

-> Puolueen järjestöasioista vastaava työntekijä kokoaa piiri- ja erityisjärjestöiltä saadut esitykset vaalitoimikunnalle. Vaalitoimikunta tekee esityksen puoluevaltuustolle. Jokainen kolmesta erityisjärjestöstä saa esittää yhden ehdokkaan puoluehallitukseen sekä jokainen piirijärjestö saa esittää yhtä ehdokasta puoluehallitukseen.

 

Puolueen sääntöjen 16. § kohta 6.: Valitaan 2 varsinaista ja 2 varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

 

Puolueen sääntöjen 17 §: Puoluehallituksen alaisuudessa työsuhteessa olevaa henkilöä ei tule valita puoluehallituksen jäseneksi.