Puoluekokous etäkokouksena Zoomissa 27.8. ja 28.8.2021

KD:n 34. sääntömääräinen puoluekokous pidetään koronatilanteesta johtuen etäkokouksena netissä Zoomilla. (Teams on tarvittaessa varajärjestelmänä.) Puolue on nyt kiinnittäneet erityishuomiota mahdollisimman innostavan puoluekokouksen luomiseen etäolosuhteista huolimatta.  Elokuussa ennen puoluekokousta puoluekokousedustajille pidetään harjoitusta Zoomiin käyttöön.

Puoluekokous alkaa perjantaina 27.8 2021 klo 16.00 jatkuen iltaan ja puoluekokous jatkuu lauantaina 28.8.2021 klo 9.00. Henkilövaalit pidetään eli puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluevaltuuston puheenjohtaja valitaan perjantaina 27.8.

Torstaina 26.8. KD Nuoret järjestää klo 18.00 alkaen puoluekokouksen ”etkot” sisältäen mm. puoluejohtoon ehdolla olevien tentin.

Puoluekokousedustajille lähetetään kokouslinkit, kokouksen esityslista ja muut tiedot sähköpostilla elokuussa. Tarkoitus on, että kaikki puoluekokousedustajat osallistuvat kokoukseen etänä Zoomilla. Jos netin kautta osallistuminen ei ole jollekin puoluekokousedustajalle mahdollista, lain edellyttämänä fyysisenä kokouspaikkana toimii Kansanlähetyksen tilat Helsingin Alppilassa, Karjalankatu 2 A 1. Jos tulee fyysisesti paikalle, tästä tulee ilmoittaa etukäteen (viimeistään su 22.8. mennessä): [email protected]i tai puh 044 552 5030. Muut kuin puoluekokousedustajat voivat seurata puoluekokousta striimauksen kautta netistä.

HUOM! Jos puoluekokousedustaja ei pääse osallistumaan puoluekokoukseen, esteestä tulee ilmoittaa mahdollisimman pikaisesti (viimeistään su 22.8. mennessä): [email protected] puh 044 552 5030. Näin tieto saadaan ajoissa varaedustajalle.

Tervetuloa innostavaan etäkokoukseen!

 

Partikongressen som distansmöte på Zoom 27.8 och 28.8.2021

KD:s 34 stadgeenliga partikongress hålls på grund av coronasituationen som distansmöte på Zoom (Vid behov används Teams som reservsystem). Partiet har nu fäst särskild vikt vid att skapa en så inspirerande partikongress som möjligt, oavsett distanssituationen. I augusti, före partikongressen, hålls för kongressdelegaterna en övning i användningen av Zoom.

Partikongressen börjar fredag 27.8 2021 kl. 16.00, fortsätter på kvällen och på lördag 28.8 2021 kl. 9. 00. Personvalen sker fredag 27.8, där partiordförande, vice ordförande och partifullmäktiges ordförande väljs.

Torsdag 26.8. kl. 18.00 håller KD Unga partikongressens förfest, som omfattar bl.a. tent av personer föreslagna till partiledningen.

Till kongressdelegaterna sänds möteslänkarna, föredragningslistan och andra uppgifter per e-post i augusti. Avsikten är att alla kongressdelegater deltar i mötet på distans via Zoom. Om det inte är möjligt för någon partikongressdelegat att delta via nätet är den fysiska mötesplats, som krävs enligt föreningslagen, Folkmissionens lokaliteter i Helsingfors Alphyddan, Karelargatan 2 A 1. Om man deltar fysiskt på den mötesplatsen, bör man meddela därom på förhand (senast sönd. 22.8): [email protected] eller tel. 044 552 5030. Andra än partikongressdelegater kan följa partikongressen via streaming på nätet.

NOTERA! Om en partikongressdelegat inte kan delta i partikongressen, bör man meddela oss om förhinder så snart som möjligt (senast sönd. 22 augusti): [email protected] eller telefon 044 552 5030. Så får vi i tid ut informationen till ersättaren.

Välkommen till ett inspirerande distansmöte!

___________________________________________________________________________

 

Puolueen jäsenyhdistykset: paikallisosastot, piirijärjestöt ja erityisjärjestöt voivat tehdä puoluekokoukselle aloitteita. Aloitteet pitää sääntöjen mukaan olla toimitettuna puolueelle viimeistään kaksi kuukautta ennen puoluekokouksen alkua eli 27.6. mennessä. Aloitteet lähetetään osoitteeseen: [email protected].

Puoluehallitus on päättänyt, että tätä seuraava sääntömääräinen puoluekokous vuonna 2023 pidetään Joensuussa (jossa alunperin piti pitää vuoden 2021 puoluekokous).

Lisätietoja: Mikko Rekimies, järjestöpäällikkö: [email protected], puh 044 552 5030.

___________________________________________________________________________

 

Kristillisdemokraattien edellinen sääntömääräinen puoluekokous pidettiin lauantaina 24.8.2019 ja sunnuntaina 25.8.2019 Oulussa.

PUOLUEKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET, VALINNAT JA PUHEET:

Puolueen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Sari Essayah. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Peter Östman, 2. varapuheenjohtajaksi Viljami Haavisto ja 3. varapuheenjohtajaksi Sonja Falk. Tiedote
Puoluevaltuuston puheenjohtajana valittiin jatkamaan Aki Ruotsala. Valitut puoluevaltuuston jäsenet

Puolueen puheenjohtajan Sari Essayahin puhe
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsäsen puhe
Puolueen toimintakertomus 2017-2019
Puolueen periaatteellinen toimintasuunnitelma 2019-2021

Puoluekokouksen julkilausumat
Puoluekokouksen hyväksymät jäsenyhdistysten aloitteet
Puoluekokouksen 2019 esityslista ja liitteet
sekä myöhemmin tullee:t essayah-östman_esittelyt

Molemmat kokouspäivät voi katsoa oheisista linkeistä:
lauantain 24.8. kokouslähetys  sunnuntain 25.8. kokouslähetys