Osastoinfo

1. Osaston vuosirytmi

1. Osaston ilmoitus vuosikokouksen valinnoista: ILMOITA TÄSTÄ

 

2. Osasto-opas_voimassa oleva

 

3. Osasto- ja kuntakartta_KD

 

4. Osastojen kirjanpito- exel. 

 

Kokousilmoituksia laitettaessa tulee huomioida, että vuonna 2019 KD-paperilehti ilmestyy kerran kuukaudessa (paitsi ei heinäkuussa). Ilmestymispäivät loppuvuonna: 20.9., 18.10., 22.11. ja 20.12.

KD-lehteen tulevat ilmoitukset pitää olla viimeistään viikkoa ennen ilmestysmispäivää lehdessä, joko: LOMAKKEEN kautta tai sähköpostilla: [email protected].

 

Kannattaa tutustua VIHJEITÄ VIESTINNÄSTÄ -oppaaseen, mistä saa hyviä vinkkejä, kun mm. kirjoittaa mielipidekirjoituksia ja tekee tiedotteita: Valmennuspäivä_Vihjeitä viestinnästä_2016

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖÖN saa hyviä vinkkejä Sosiaalisen median -oppaasta: Valmennuspäivä_Sosiaalinen media KD-puoluetyössä

 

OSASTON VUOSIRYTMI

Minimissään alla olevat kokoukset on pidettävä. Tilanteen mukaan on varmasti järkevää ja tarkoituksenmukaista pitää myös muita johtokunnan kokouksia.

Osaston johtokunnan tehtävänä on myös esim. hyväksyä uudet jäsenet osastoon.

 

1. OSASTON JOHTOKUNNAN KOKOUS (tammikuu)

Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle. Johtokunta valmistelee kaikki alkuvuoden erilaiset tapahtumat ja yleisötilaisuudet. Etenkin ”entisen kevätkokouksen” tilalla on tärkeätä järjestää avoin yleisötilaisuus, jossa osasto ja KD:n kunnalliset vaikuttajat ovat äänestäjien tavattavissa.

Taloudesta vastaava henkilö tuo tähän vuoden ensimmäiseen kokoukseen tilinpäätösaineiston sekä sihteeri tuo toimintakertomuspohjan, jotka osaston johtokunta hyväksyy esitettäväksi vuosikokoukselle. Johtokunnan kokouksen jälkeen tilinpäätösaineisto ja toimintakertomus lähtevät toiminnantarkastajan hyväksyttäväksi.

Johtokunnan kokouksessa valmistellaan myös, mitä poliittisia kannanottoja osasto tekee ja tiedottaa (yhdessä valtuustoryhmän kanssa).

Lomakemallit:
1. Johtokunnan esityslista: Osaston johtokunnan vuoden ensimmäinen kokous
2. Tilinpäätösasiakirjat (pääkirja, tase, tuloslaskelma)
3. Toiminnantarkastuslausunto (lyhyt versio: Toiminnankertomusmalli_lyhyt_malli; pidempi versio: Toiminnantarkastuskertomus_malli)
4. Toimintakertomus: Osaston_toimintakertomus_malli

 

2. OSASTON JOHTOKUNNAN KOKOUS (maalis-toukokuu)

Johtokunta valmistelee kaikki kevään ja kesän ajan kaikki tapahtumat ja yleisötilaisuudet. Sekä miten osasto valmistautuu maakuntavaaleihin sekä tuleviin eduskuntavaaleihin.

 

3. OSASTON JOHTOKUNNAN KOKOUS (elo-syyskuu)

Johtokunnan kokouksessa valmistellaan vuosikokoukselle mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio, kaikki henkilövalinnat sekä osaston poliittiset kannanotot ja julkilausumat. Johtokunta valmistelee myös kaikki loppuvuoden tapahtumat ja yleisötilaisuudet

1. Johtokunnassa hyväksytty tilinpäätös
2. Toimintakertomus (Osaston_toimintakertomus_malli)

3. Johtokunnan esityslista (Osaston johtokunnan valmisteleva syyskokous)
4. Toimintasuunnitelma (Osaston toimintasuunnitelma_malli_2020)
5. Talousarvio
6. Vuosikokouksen esityslista (Osastojen vuosikokouksen esityslistamalli_2019)

HUOM! Osaston piirikokousedustajia valittaessa tulee huomioida piirien UUDET SÄÄNNÖT (9. §).

Puoluekokousedustajien valintojen osalta tulee huomioida, että edustaja valitaan vain yhden yhdistyksen kautta. Esim. jos jäsen on jo valittu puoluekokousedustajaksi naisjärjestön tai piirijärjestön kautta, häntä ei voida enää valita samaan tehtävään osaston kautta.

 

4. OSASTON VUOSIKOKOUS (syys-marraskuu)

Paikallisosaston vuosikokous pidetään syys-marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä. Kutsut paikallisosaston kokouksiin antaa johtokunta. Vuosikokoukseen on jäsenet kutsuttava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta puolueen lehdessä tai nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai jäsenille seitsemän (7) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä.

Kokousilmoituksia tehtäessä tulee huomioida, että KD-paperilehti ilmestyy kerran kuukaudessa.

Syyskokous kirjeeseen:
1. Vuosikokouksen esityslista (Osastojen vuosikokouksen esityslistamalli_2019)

2. Puheenjohtajan tervehdys

3. Johtokunnassa hyväksytty tilinpäätös
4. Toimintakertomus (Osaston_toimintakertomus_malli)
5. Talousarvio
6. Toimintasuunnitelma (Osaston toimintasuunnitelma_malli_2020)

 

HETI kokouksen jälkeen:

A. Medialle

Vuosikokouksen kannanotoista ja julkilausumista sekä luottamushenkilövalinnoista tulee tiedottaa kaikkia paikallisia tiedotusvälineitä sekä laitetaan ne osaston ja piirin internetsivuille sekä sosiaalisen median sivuille.

B. Ilmoituslomake puoluetoimistolle

Sähköinen ilmoituslomake täytetään heti kokouksen jälkeen: TÄSTÄ. Ilmoitus menee suoraan puoluetoimistolle ja puoluetoimiston kautta piirille. Piirin jäsenrekisteripäivittäjä päivittää tiedot jäsenrekisterijärjestelmään.

C. Ilmoitus Patentti – ja rekisterihallitukseen

Patentti- ja rekisterihallitukselle tulee ilmoittaa, jos osaston nimenkirjoittajat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri on muuttuneet.

HUOM! Jos osasto ei ole vielä ilmoittanut vuonna 2015 uusittuja KD:n paikallisosastojen sääntöjä, niin uudella PRH:n sähköisellä liittokaistalla voi samalla ilmoituksella ja yhdellä käsittelymaksulla ilmoittaa sekä sääntöjen muutoksen että nimenkirjoittajien muutokset. Ohjeet: PRH_liittokaista_ohje_osastot_UUSI

-> Ilmoitus tehdään: yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx

Ilmoituksen voi täyttää kuka tahansa sovittu osaston vastuuhenkilö, mutta ilmoituksen voi allekirjoittaa vain osaston puheenjohtaja omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella. Ilmoituksen käsittelymaksu (tällä hetkellä 35 €) maksetaan tuossa liittokaistapalvelussa pankkitunnuksilla tai luottokortilla. Maksaja voi olla joku muukin osaston vastuuhenkilö kuin puheenjohtaja, esim. taloudenhoitaja.

(Jos ilmoituksen haluaa tehdä paperilla, tulee sääntömuutokset ja mahdolliset nimenkirjoittajien muutokset tehdä erillisillä ilmoituksilla ja niistä tulee maksaa erilliset käsittelymaksut. Paperisen ilmoituksen ohjeet ja hinnat löytyvät: www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

-> Tarkoitus on, että jokainen osasto tekisi ilmoitukset sähköisen liittokaistan kautta. Osastoille se on edullisempaa ja puolueen kaikkien jäsenyhdistysten tiedot on siten jatkossa samassa PRH:n sähköisessä rekisterissä.

 

Mikäli joku osaston nimenkirjoittajista muuttuu tehdään Patentti – ja rekisterihallitukseen nimenkirjoittajien muutosilmoitus, jonka tekemiseen tarvitaan  verkkopankkitunnukset. PRH:n linkki: TÄSTÄ

 

Lisätietoja:

Mikko Rekimies
järjestöpäällikkö
[email protected]
puh 044 552 5030

2. Osastojen toimintakalenteri

On tärkeätä suunnitella jäsenten ja aktiivien kanssa erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, ja käydä niitä läpi myös mm. osaston kokouksissa. Aina kun järjestää minkä tahansa tapahtuman, niin tieto tulee täyttää: LOMAKKEELLA, jota kautta tieto menee sekä KD-lehteen että www.kd.fi –sivuille.

Kalenterivuoden aikana tärkeitä tapahtumapäiviä ovat mm.:

TAMMIKUU
27.1. – > Holocaustin uhrien muistopäivä – Israel ja rasismin vastaisuus

HELMIKUU
14.2. – > Ystävänpäivä – lähimmäisyysteema

MAALISKUU
8.3. -> Naisten päivä – tasa-arvo

HUHTIKUU
7.4. – > Maailman terveyspäivä

27.4. -> Veteraanipäivä – Puolustusvoimat ja ulkoinen turvallisuus

TOUKOKUU    -> Rollaattorimarssi – vanhukset
1.5. -> Vappu – suomalaisen työn päivä

KESÄKUU
5.6. -> Maailman ympäristöpäivä

ELOKUU
12.8. -> Maailman nuorisopäivä

SYYSKUU
5.9. -> Yrittäjän päivä

LOKAKUU
17.10. -> Köyhyydenpoiston päivä ja asunnottomien yö
24.10. -> YK:n päivä

MARRASKUU
20.11. -> Lastenoikeuksien päivä; lisäksi isäviikko

JOULUKUU
6.12. -> Itsenäisyyspäivä; lisäksi pikkujoulut

3. Uuden osaston perustaminen

KD:n tavoitteena on, että kaikissa itsenäisissä kunnissa on oma KD:n paikallisosasto. Jos kunnassasi ei ole vielä omaa KD:n paikalliosastoa ja olisivat valmis perustamaan osaston, niin seuraavat asiat tulee huomioida:

1) Kannattaa olla heti alkuvaiheessa yhteyttä puoluetoimistolle järjestöpäällikkö Mikko Rekimieheen (puh 044 552 5030, [email protected]), ja kysyä lisätietoja asiasta.

2) Osaston perustamiseen tarvitaan vähintään kolme henkilöä. Selvitä piirijärjestön tai puoluetoimiston kautta, asuuko kunnassasi muita KD:n jäseniä, jotka ovat tällä hetkellä sen osaston jäseniä, johon kuntasi KD:n organisaatiossa kuuluu.

3) Yritä kartoittaa, olisiko kuntasi alueella miten monta muuta henkilöä, jotka voisivat tulla uuden osaston jäseneksi eli uusiksi KD:n jäseniksi. Tuttavapiiristäsi, seurakunnastasi tai muista verkostoistasi.

-> Mitä usemman henkilön saat uuden osaston jäseneksi, sitä helpompaa on saada osasto aktiivisesti toimimaan.

4) On tärkeää, että olet itse tai pyydät puoluetoimistoa olemaan yhteydessä nykyiseen osastoosi ja piirijärjestöön suunnitelmastasi perustaa uusi osasto.

5) Osaston perustamista varten tulee pitää kokous, jonka voi pitää myös puhelimessa tai sähköpostilla, mutta fyysinen kokous on aina paras vaihtoehto. Kokouksessa: päätetään osaston perustamisesta, hyväksytään yhdistyksen nimi (Suomen Kristillisdemokraattien (KD) _______________ paikallisosasto ry, tarvittaessa kaksikielisenä), vähintään kolme jäsentä sopii osaston jäseneksi liittymisestä ja tehdään perustamiskirja.

Kokouksessa on hyvä jo ainakin alustavasti suunnitella osaston toimintaa, jäsenhankintaa ym.

6) Perustamiskirja tulee päivätä, sen liitteeksi tulee säännöt (www.kdpuolue.fi/kd/politiikka/saannot/paikallisosastojen-saannot) ja vähintään kolme jäseneksi liittyvää allekirjoittaa perustamiskirjan.

7) Puoluetoimistolle Mikko Rekimiehelle ([email protected]) tulee lähettää lyhyt, vapaamuotoinen kirjallinen hakemus, jotta puoluehallitus voi hyväksyä uuden osaston puolueen jäseneksi.

8) Maksa yhdistyksen perustamismaksu 30 e (jos teet PRH-ilmoituksen sähköisesti) TAI 40 e (jos teet PRH-ilmoituksen paperilla) PRH:n tiliie: FI5350000121501182, saajaksi: Patentti- ja rekisterihallitus, viestiksi: Yhdistyksen perusilmoitus

9) Täytä yhdistyksen perusilmoitus sähköisesti tai paperilla. Kaikki tiedot löytyy: www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistys_perustaminen.html. Mukana tulee olla kuitti perustamismaksun suorittamisesta. Perusilmoituksista valitaan vaihtohto: ennakkotarkastettu ja ennakkotarkastuksesta annetun päätöksen päivämäärä on 20.6.2012.

Jos on mitä vaan kysyttävää asiasta, voit olla yhteydessä:

järjestöpäällikkö Mikko Rekimies
puh 044 552 5030, [email protected]

Paljon lisätietoja löytyy: http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html

4. Osastojen taloushallinto

Keskitettyyn jäsenhallintaan liittyvä rahaliikenne osastojen, piirien sekä puoluetoimiston välillä.

Osastojen rahaliikenne

 

 

 

 

 

Osastojen kirjanpitomalli: https://www.dropbox.com/sh/csnvlhjvpb6d0fk/AABg72NDOhwMeZ72QxvH2go2a?dl=0

 

Paikallisosaston taloushallinnon perusdokumentit:

– Tositepohja
– Pääkirjapohja
– Tuloslaskelma
– Tase
– Taloushallinto-ohjeet

5. Osastojen muut materiaalit

5.1. Kutsu – ja kuorimallit osastojen kokouksiin/tapahtumiin

 

doc: Osastomainos_Essayah ja Laukkanen Keravalla ja jpg-kuva:

essayah-ja-laukkanen-keravalla_malli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osaston-vuosikokouksen_kutsumalli_a5-1

 

KD:n kutsupohjamalli, koko A5, 4 sivua, InDesign CS3 (zip) ja doc:  Kutsupohjamalli_KD_A5

Kirjekuorimalli_C5_162mm_x_229mm_3mm_bleed_lowKirjekuorimalli_C5_162mm_x_229mm_doc

 

KD:n kirjekuorimalli, koko C5 162mm x 229mm, InDesign CS3 (zip) ja doc: Kirjekuorimalli_C5_162mm_x_229mm_doc

 

5.2. Kunniakirjamallit


Kunniakirja (pdf)

Kunniakirja (doc)

 

5.3. Tapahtumien ilmoituspohjamalli


Tapahtumien ilmoituspohja (powerpoint)

 

5.4. Uudelle jäsenelle tervetulokirjeen pohja


Uuden jäsenen_tervetulokirje_mallipohja(doc)