Yrittäjyys

PUOLUEEN TAVOITTEET 2017-2020

1. Yrittämisen edellytysten parantaminen

 • Hallituksen ja eduskunnan tärkein tehtävä on parantaa työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä. Tässä Kristillisdemokraatit haluaa olla Suomen johtava puolue.

2. Perustaminen ja omistajanvaihdos helpommiksI

 • yrityksen perustajan starttirahakausi pidemmäksi
 • uusi omistajanvaihdospalvelu osapuolina maakuntaliitot, ELY-keskukset ja yrittäjäjärjestöt. Verokevennys perintöverossa laajennetaan tilanteisiin, joissa yrityksen jatkaja tulee henkilöstön piiristä
 • yritystoiminnasta saatavan tulon ei pidä kerryttää opintorahan tulorajoja – kannustetaan yrittäjyyteen.

3. Kasvuun tukea neuvonta- ja kehittämispalveluilla

 • alueelliset yrittäjyyspalvelut kohti yhden luukun periaatetta
 • aloittavalle yritykselle kahden vuoden tukihenkilöpalvelu ELY-keskuksen kautta 3 kk:n välein. Siinä seurataan tulosta ja strategista kehittymistä
 • mikroyrityksille edullisia rahoituslähteitä esim. Finnvera, VTT Ventures tai joukkorahoitus
 • neuvontaa julkisten hankintojen kilpailutuksiin paikallisten pk-yritysten hyödyksi
 • erityishuomio yrittäjyyteen ja neuvontaan erityisryhmille: maahanmuuttajataustaiset henkilöt, luovien alojen henkilöt.

4. Lisähenkilön palkkaamiseen houkuttimia

 • yksinyrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkan sivukulut alemmas 1-2 vuodeksi
 • yksilöperusteisen irtisanomisen perusteita helpotetaan pidentämällä koeaikaa pienimmissä yrityksissä
 • mahdollisuus paikalliseen sopimiseen pientyönantajan ja työntekijöiden kesken työehtosopimuksista poikkeavista järjestelyistä.
 • Työntekijöillä oltava mahdollisuus pitäytyä TES:ssä.

5. Yrittäjälle parempi sosiaaliturva

 • yrittäjäksi ryhtyvän riskejä madallettava: pienyrittäjien sosiaali- ja eläkejärjestelmät tasa-arvoisiksi palkansaajien kanssa
 • oikeus työttömyysturvaan ja sen saamisen byrokratia vähemmäksi. Yrittäjien ja palkansaajien yhdenvertainen kohtelu, jos jää
  työttömyyspäivärahalta eläkkeelle
 • yrittäjän vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset yhteiskunnan korvattaviksi.
 • Verovähennys sairastuneen lapsen hoitajan palkasta tai vaihtoehtoisesti Kelaan uusi sairaan lapsen hoitotuki.

6. Työvoiman saatavuus paremmaksi

 • opiskelijoille mahdollisuus nopeaan tutkintoon, joka antaa työelämän perusvalmiudet
 • kannustinloukut puretaan KD:n kannustavan perusturvan mallin mukaisesti
 • poistetaan opintotuen tulorajat kuukausina, joina opiskelija ei nosta opintorahaa
 • ulkomailta töihin tuleville yhden luukun palvelu

7. Innovaatioiden tuella luodaan menestystarinoita

 

 • lisätään korkeakoulujen ja pk-yritysten välistä tutkimus- ja kehitystoimintaa.
 • tutkimustoiminnasta hyötyä pk- ja mikroyrittäjille sekä kotimaisille kasvuyrityksille
 • pk-yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan ja kansainvälistymisen rahoitusta lisätään
 • Tekesin tai Teollisuussijoituksen yrityskiihdyttämö- ja kasvurahastotoiminta: painopiste pienet ja mikroyritykset, pilotointi- ja demonstrointihankkeiden rahoitus ja innovaatioiden suojaaminen
 • Team Finland -toimintamalli tarjoamaan innovaatio- ja kansainvälistymispalveluja koko maassa. Julkisrahoitteisesta vienninedistämisestä saumaton ja kattava kokonaisuus.

8. Verotuksellinen asema paremmaksi

 • verotuksen on oltava yritystoimintaan ja työntekoon kannustava ja kilpailukykyä edistävä
 • harmaa talous poistettava, se rasittaa rehellisten yrittäjien kilpailukykyä ja vähentää yhteisiä verotuloja
 • sallitaan yrityksen voittovarojen sijoittaminen verottomasti yritystoiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Verotetaan vasta tulouttamisvaiheessa
 • yrityksen nettovarallisuuteen laskettava yrityksen velkojen vakuutena oleva omistajan yksityisomaisuus ja osa (esim. 30 %) yrityksen palkoista.

9. Tarkoituksenmukainen koulutus

• yläluokille sekä 2. ja 3. asteen oppilaitoksiin yrittäjyyskasvatuksen  vastuuopettajat
• tiiviimpi yhteistyö: oppilaitokset, paikalliset yrittäjäjärjestöt ja pk-yritykset.
• ennakoidaan työvoimatarve koulutustarjonnassa: aikuis- ja muuntokoulutuksen oikea määrä ja laatu
• oppisopimuspaikkoja ja houkuttelevuutta lisää nostamalla korvausta työnantajalle
• oppisopimuksen palkkaus sidotaan osaamisen karttumiseen – tarvitaan uusi ”harjoittelija-TES”.

10.   Hyvinvointipalveluyritysten syntymistä tuetaan

• laajennetaan kotitalousvähennystä

• lisää yrittäjyyskasvatusta sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksiin ja lääketieteelliseen koulutukseen

• eri seutukuntien kaupungit ja kunnat: palvelusetelien käytön yli kuntarajojen

• sosiaali – ja terveyspuolen palvelutuotannossa pienyrityksille lisää mahdollisuuksia.

11. Liikenneinfra tukemaan yrityksiä

• perustienpidon ja perusradanpidon sekä uusien ja korjaavien investointien rahoitus turvataan
• kehitetään ns. älyliikennettä, digitalisaatiota ja robotisaatiota liikenteessä
• maantiekuljetusten kotimaisuus säilytettävä korkeana
• julkiset tietoliikenteen infrapalvelut tukemaan yritystoimintaa.

12. Puretaan ylisääntely

• viranomaisten yhteistyö paremmaksi: asiakaspalvelu yhdelle luukulle ja ohjeiden tulkinta yhtenäiseksi. Lupaviranomaisten päätökset on saatava nopeasti, ml ympäristöluvat ja arviointimenettelyjen tulokset

• luvat ja ilmoitukset sähköisesti ja yhden luukun periaatteella. Lupamenettelyis sä siirryttävä jälkivalvontaan ja pistotarkastuksiin:

keskitytään ongelmallisimpiin tapauksiin

• jatketaan kasvua rajaavien normien poistoa. Pk-yritysten toimintaa eniten rajoittavat säädökset ja viranomaisohjeet käydään läpi ja tehdään konkreettinen ohjelma ylisääntelyn purkamiseksi.

13. Helpotusta ylivelkaantuneille

• ylivelkaantuneelle mahdollisuus maksukyvyttömyysmenettelyyn: k aikki omaisuus realisoidaan velkojen suorittamiseksi ja vastuu vanhoista veloista päättyy

• asuntonsa pantannut: mahdollisuus pitää velkojan haltuun siirtynyttä asuntoa määräaika vuokraa vastaan. Annetaan myöhempi lunastusmahdollisuus.