Essayah ja Östman: Suomen tiet ja rautatiet ovat kansallisomaisuutta

22.4.2016 klo 11:22 Uutiset

Kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah, kd
Kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman, kd
Kannanotto 22.4.2016

Suomen tiet ja rautatiet ovat kansallisomaisuutta
– liikennekaaresta sovittava parlamentaarisesti

Suomen tiet ja rautatiet ovat kaikkien suomalaisten omaisuutta. Nykyinen hallitus ei omista väyläverkkoa, eikä voi yksin päättää sen tulevaisuudesta. Hallituksen aloite väyläverkon yhtiöittämisestä ja liikenteen rahoituksen muuttamisesta tulee asettaa parlamentaariseen valmisteluun. Näin merkittävä muutos vaatii kattavaa kansalaiskeskustelua ja laajaa yhteisymmärrystä. Parlamentaarisessa valmistelussa lähtökohdaksi tulee ottaa se, että väyläverkosto ja sen kehittäminen on jatkossakin poliittisen päätöksenteon piirissä.

Väyläverkon yhtiöittämisestä saatavat hyödyt ja haitat tulee arvioida tarkasti ennen päätöstä.

Erityisesti liikenteen uudet rahoitusmallit tulee rakentaa kestävälle pohjalle. Haja-asutusalueiden asukkaiden ja työn vuoksi henkilöautosta riippuvaisten kansalaisten kulut eivät saa nousta mahdollisessa uudessa mallissa.

Digitaalisten palveluiden parempi hyödyntäminen liikenteessä on oleellisen tärkeää. Palveluita kehittävää ja hintoja alentavaa vapaata kilpailua tulee edistää. Samalla tulee muistaa, että markkinaehtoisuus ja uudet mobiilipalvelut eivät ratkaise kaikkia ongelmia. Kattava väyläverkko ja toimivat liikennepalvelut tulee turvata koko maassa.