Antero Laukkanen: Sisäilmasta sairastuneiden sosiaaliturva kuntoon

28.3.2017 klo 13:00 Uutiset

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd) jätti tänään kirjallisen kysymyksen sisäilmasta sairastuneiden sosiaaliturvasta.

– Vakavasti sisäilmasta sairastuneita ja invalidisoituneita on jätetty täysin ilman ammattitautikorvauksia tai mitään sosiaaliturvaa. Kun asuminen, työskentely, opiskelu, liikkuminen ja palvelujen käyttäminen vaikeutuvat, osa sisäilmasairaista on vaarassa syrjäytyä heille suunnattujen tukitoimien puuttumisen vuoksi. Sairastuneet jäävät viimesijaisen sosiaalituen varaan ja joissain tapauksissa myös sen ulkopuolella. Sisäilmasta sairastuneilla on tarve saada erityistä sosiaalitukea, tämä ei kuitenkaan toteudu riittävällä tavalla, painottaa Laukkanen.

Hän kysyy hallitukselta, aikooko hallitus ryhtyä toimiin tutkimusrahoituksen lisäämiseksi sisäilmasairauteen liittyvien tutkimusmenetelmien ja hoidon kehittämiseksi, aikooko hallitus kehittää ammattitautiluokitusta niin, että sisäilmasairauksia koskevat diagnoositunnukset saadaan sosiaaliturvaan ja muihin asianmukaisiin korvauksiin oikeuttaviksi ja että sisäilmaan sairastuneille taataan asianmukainen lääketieteellinen diagnoosi, hoito, kuntoutus ja sosiaaliturva.

On arvioitu, että jopa 800 000 altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille kouluissa, kodeissa, työpaikoilla ja muissa julkisissa rakennuksissa. Sisäilmasta sairastuneiden pääsy tutkimuksiin, hoitoihin ja ammattitautitutkimuksiin ei kuitenkaan toteudu riittävän hyvin. Suhteessa kosteusvaurioiden yleisyyteen ja niissä esiintyviin oireisiin, korvattavia ammattitauteja on vähän.

– Tarvitaan kattavat sosiaaliturvaan ja muihin asianmukaisiin korvauksiin oikeuttavat diagnoosinumerot kaikille sisäilmasta sairastuneille, koskien kosteusmikrobeista, kemikaaleista ja sähköstä sairastuneita. Tautimekanismeista olisi käytettävissä tietoa eri tutkimusryhmiltä, mutta tutkimusmenetelmät ovat vain rajoitetusti asiantuntijalääkäreiden käytössä. Tutkimusrahoitusta tarvitaan tutkimusmenetelmien käyttöön ottamiseksi ja uusien kehittämiseksi, toteaa Laukkanen.