Muistisairaita vanhuksia kohdeltava inhimillisesti

14.2.2018 klo 10:34 Uutiset

Kansanedustaja Peter Östman edellyttää hallitukselta toimenpiteitä muistisairaiden vanhusten hoidon parantamiseksi. Östmanin mukaan vanhusten sänkyyn sitominen tulisi kieltää ja käyttöön ottaa muita hoitokeinoja. Vanhustenhoidon ja saattohoidon tasoa tulee parantaa koko maassa ottamalla käyttöön niitä hyviä käytäntöjä, joita useilla paikkakunnilla jo käytetään. Hyvän johdon ja henkilöstön koulutuksen lisäksi tulee turvata riittävä henkilöstömäärä ja tehokkaan kivunlievityksen oikea-aikainen käyttö.

Potilaiden ja omaisten toiveita hoidon suhteen tulee kuunnella. Vaikeasti sairaalla vanhuksellakin on oikeus tulla kuulluksi ja hänen itsemääräämisoikeuttaan tulee kunnioittaa niin hyvin kuin mahdollista, sanoo Östman.

Viime aikoina on uutisoitu siitä, että Suomessa on yhä tavallista sitoa muistisairaita vanhuksia sairaalansänkyyn kiinni. Magneettivyön avulla sidottu vanhus ei pääse liikkumaan ja kokee tilanteen usein äärimmäisen ahdistavaksi. Pahinta on, ettei henkilökuntaa riitä tarkistamaan vanhusten vointia säännöllisesti, vaan he joutuvat olemaan sidottuina yksin pitkiäkin aikoja.

Östman jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle keskiviikkona 14.2.2018.