Laukkanen: Perusopetuksen kotikuntakorvaus muutettava yhdenvertaiseksi

21.8.2018 klo 10:18 Uutiset

Kansanedustaja Antero Laukkanen vaatii yhdenvertaista kohtelua kaikille perusopetuksen oppilaille riippumatta siitä, käyvätkö he yksityistä tai kunnallista koulua. Kaikilla koululaisilla on oltava oikeus samantasoiseen ja laadukkaaseen opetukseen. Yksityisiä opetuksen järjestäjiä pitää jatkossa kohdella yhdenvertaisesti kuntajärjestäjien kanssa. Tällä hetkellä yksityiskoulujen saama kotikuntakorvaus oppilasta kohden on vain 94 % siitä korvausmäärästä mitä kunnalliselle opetuksen järjestäjälle maksetaan. Hallituksen pitää korjata tämä epäkohta tulevissa kehysriihineuvotteluissa ja varata talousarvioon riittävät varat korvauksen kasvattamiseen.

Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi keväällä lausunnon julkisen talouden suunnitelmasta (SiVL 5/2018 vp), jossa valiokunta hyvin selväsanaisesti tuo esiin nykyjärjestelmän epäkohdan. Lausunnossaan valiokunta kiinnittää huomiota yksityisten opetuksen järjestäjien resurssien riittävyyteen. Valiokunnan mielestä on myös epäselvää, mitä kuntien yksityisiä järjestäjiä laajemmalla vastuulla tarkoitetaan. ”Laajempaa vastuuta” käytetään perusteena yksityisille kouluille maksetulle pienemmälle korvaukselle.

Yksityisen opetuksen järjestäjän koulua käyvä lapsi on yhtä arvokas kuin kunnallista koulua käyvä.

Yksityiskoulut tekevät aivan yhtä arvokasta opetustyötä kuin kunnalliset koulut. Tästä syystä yksityisille opetuksen järjestäjille tulee taata yhdenvertaiset mahdollisuudet opetuksen toteuttamiseen kuin kunnallisille kouluille. Yksityisen opetuksen järjestäjän koulua käyvä lapsi on yhtä arvokas kuin kunnallista koulua käyvä.