Kristillisdemokraatit esittävät ajankohtaiskeskustelua seksuaalirikosten torjumisesta

22.1.2019 klo 12:19 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun toimenpiteistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten estämiseksi sekä seksuaalirikosten määrän kasvun syistä ja vaikutuksista Suomen sisäiselle turvallisuudelle.

Viimeaikaiset lapsiin ja nuoriin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat järkyttäneet ja heränneet turvattomuuden, pelon ja vihan tunteita. Ne ovat aiheuttaneet suurta huolta lasten ja nuorten turvallisuudesta.

– Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrät ovat kasvaneet viime vuonna.  Emme saa ummistaa tälle huolestuttavalle kehitykselle silmiä.  Kehityksen kääntämiseksi tarvitaan useita erilaisia keinoja, niin ennaltaehkäiseviä kuin jälkikäteisiä, sanoo keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Päivi Räsänen.

Tuoreiden tilastojen mukaan peräti neljänneksessä kaikista seksuaalirikoksista tekijänä on ulkomaalainen henkilö. Erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rikokset rapauttavat kansalaisten luottamusta kykyyn tuottaa hallittua, ihmisoikeuksia kunnioittavaa maahanmuuttopolitiikkaa.

– Turvapaikkajärjestelmän, kotouttamisen ja maahanmuuttopolitiikan kokonaisuudesta on syytä keskustella avoimesti ja rakentavasti, jotta voidaan puuttua järjestelmän ongelmakohtiin sekä edistää järjestelmän luotettavuutta. Kotouttamisessa tulee nykyistä enemmän korostua suomalaisen yhteiskunnan sääntöjen noudattamisvelvoite ja kulttuurin tietämyksen opetus, Räsänen korostaa.

Seksuaalirikosten lisääntyminen on uhka sisäiselle turvallisuudelle, jonka varmistaminen kuuluu kuitenkin valtion tärkeimpiin tehtäviin. Kristillisdemokraatit ovatkin vaatineet poliisien määrän merkittävää lisäämistä.

– Viranomaisten toimintaedellytykset ja suorituskyky on turvattava. Rikosten tehokas torjunta edellyttää määrätietoista ja laajaa viranomaisyhteistyötä, entinen sisäministeri korostaa.