KD:n puoluehallitus: Päivähoitoon lisää henkilökuntaa ja ryhmäkokoja pienennettävä

9.2.2019 klo 13:33 Uutiset

Hämeenlinnassa kokoontunut Kristillisdemokraattien puoluehallitus esittää 1000 uutta ammattilaista päivähoitoon. Päiväkotien henkilöstömitoitus on myös korjattava ennen kuin varhaiskasvatuksen laajentamista voidaan suunnitella.

Kristillisdemokraatit ovat huolestuneita varhaiskasvatuksen tasosta ja päiväkodeissa esiintyvistä puutteista. Päiväkotien henkilöstömitoituksessa joustetaan tasaamalla suhdelukuja hoitoryhmien kesken. Esimerkiksi sijaisia ei välttämättä oteta henkilöstön sairastuessa ja suhdelukuja tasataan koko päiväkodin kesken. Raportoinnissa voidaan kikkailla siten, että lapset merkitään kahteen eri ryhmään, vaikka ryhmät sijaitsevatkin samassa fyysisessä tilassa. Yhdessä tilassa voi näin olla yli 20 tai pahimmillaan jopa 30 lasta. Näitä ongelmia esiintyy sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Uudessa varhaiskasvatuslaissa päiväkodin mitoituksesta poikkeaminen sallitaan päiväkotitasolla sen sijaan että tarkasteltaisiin tilannetta ryhmätasolla. Lapsen kokemuksen ja kasvurauhan kannalta ryhmäkoko on kuitenkin tärkeämpi kuin koko päiväkotiyksikön koko. Aikaisemmassa laissa suhdeluku oli korkeintaan 7 lasta yhtä aikuista kohden, uudessa varhaiskasvatuslaissa 8.

Kristillisdemokraatit vaativat, että suhdeluku palautetaan ennalleen, ja tämä tarkoittaa lisää henkilökuntaa. Päiväkotien ryhmät on myös katsottava erillisiksi toimintayksiköiksi, eikä suhdelukua saa jakaa päiväkodissa työskentelevien kesken. Lisäksi yli työpäivän jatkuva tilapäinen ylitys on tehtävä laittomaksi. Varhaiskasvatuksen laatua tulee valvoa nykyistä paremmin.