Essayah budjetin palautekeskustelussa: Hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka ei ole kestävällä pohjalla

15.12.2020 klo 11:21 Uutiset

KD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah esitti valtion vuoden 2021 talousarvion palautekeskustelussa epäluottamusta hallitukselle, koska Kristillisdemokraattien mielestä hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka ei ole kestävällä pohjalla. Kristillisdemokraatit ovat peräänkuuluttaneet tehokkaita työllisyystoimia ja verojen kevennystä osana koronaelvytystä.

– Koronan aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi hallituksen olisi pitänyt sopia uudesta hallitusohjelmasta ja perua sellaiset uudistukset, jotka lisäävät julkisen talouden alijäämää pitkällä aikavälillä.

– Pysyvien menojen lisääminen ilman työllisyyttä vahvistavia toimia vaarantaa hyvinvointivaltion kestävyyden. Hallituksen päätökset kiristävät asumisen ja liikkumisen kustannuksia, lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja heikentävät erityisesti maaseudun väestön asemaa, KD eduskuntaryhmä toteaa epäluottamuslauseessaan.

Essayah muistutti pitämässään KD:n ryhmäpuheessa, että hallituksen talousarvioesitys on kokonaisuudessaan lähes 12 miljardia euroa alijäämäinen, mikä tulee kuluvan vuoden 20 miljardin lisävelan päälle.

– Pidämme tärkeänä, että valtion talousarviossa huomioidaan koronakriisin aiheuttama vaikea taloustilanne. Kunnat, sairaanhoitopiirit, yritykset sekä työnsä ja toimeentulonsa menettäneet ihmiset tarvitsevat tässä tilanteessa tukea. Tältä osin KD tukee talousarvioesityksen mukaisia menolisäyksiä, Essayah totesi.

Tarpeellisten koronatukien ja muiden pakollisten lisämenojen lisäksi hallitus kuitenkin lisää julkisia menoja pitkällä aikavälillä toteuttaessaan erilaisia hallitusohjelmana kirjattuja hankkeita.

– Hallituksen olisi tässä tilanteessa pitänyt perua oppivelvollisuuden pidentäminen ja muut hankkeet, mitkä lisäävät pitkällä aikavälillä kuntien, yritysten ja suomalaisten veronmaksajien taakkaa, Essayah korosti.

Vaikka hallitus ottaa massiivisen määrän uutta velkaa jää sen elvyttävä vaikutus pieneksi. KD:n eduskuntaryhmän mielestä hallituksen olisi pitänyt kyetä tekemään päätöksiä sellaisista rakenteellisista uudistuksista ja työllisyystoimista, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen.

– Tällaisia toimia ei ole tulossa. Hallituksen sote-uudistus lähinnä lisää julkisen talouden ongelmia. Sosiaaliturvauudistus ei ole edennyt ollenkaan ja työllisyystoimet loistavat poissaolollaan.

Kristillisdemokraatit julkaisivat vaihtoehtobudjettinsa yhteydessä työllisyyspaketin, jonka avulla voitaisiin saavuttaa jopa 100 000 uutta työllistä.

– Ottakaa siitä mallia kevään kehysriihen työllisyyskeskusteluihin, Essayah esitti.

KD on esittänyt omassa vaihtoehdossaan muun muassa tuloveron kevennystä, lapsivähennyksen palauttamista, omaishoidon tuen verovapautta, kotitalousvähennyksen korotusta sekä polttoaineverotuksen kevennystä sekä vastustanut lämmityspolttoaineiden veron kiristystä.

– Määrärahalisäyksistä ja veronkevennyksistä huolimatta vaihtoehtomme on tasapainottava. Elvyttäisimme tehokkaammin ja ottaisimme samalla vähemmän velkaa kuin hallitus, Essayah totesi.

***

Kansanedustaja Sari Essayah (kd)
KD ryhmäpuheenvuoro valtion talousarvioesityksen palautekeskustelussa 15.12.2020

Arvoisa puhemies,

Valtion ensi vuoden talousarviota on käsitelty eduskunnassa erilaisissa olosuhteissa. Korona on leimannut työskentelyä tässä talossa. Korona leimaa myös hallituksen talousarvioesitystä. Alkusyksyn talousarvioesitys oli yli 10 miljardia euroa alijäämäinen. Marraskuussa hallitus lisäsi alijäämää vielä ylimääräisellä miljardilla täydentävässä esityksessään. Lopuksi hallituspuolueet päättivät valtionvarainvaliokunnassa jakaa 40 miljoonaa joululahjarahoina erilaisiin hankkeisiin. Tämä kaikki tulee kuluvan vuoden 20 miljardin lisävelan päälle.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei vastusta velkaantumista itsessään. Pidämme tärkeänä, että valtion talousarviossa huomioidaan koronakriisin aiheuttama vaikea taloustilanne. Kunnat, sairaanhoitopiirit, yritykset sekä työnsä ja toimeentulonsa menettäneet ihmiset tarvitsevat tässä tilanteessa tukea. Talouden pyörät on pidettävä liikkeessä. Nyt jos koskaan tarvitaan elvytystä. Tältä osin KD tukee talousarvioesityksen mukaisia menolisäyksiä.

Tarpeellisten koronatukien ja muiden pakollisten lisämenojen lisäksi hallitus kuitenkin lisää julkisia menoja pitkällä aikavälillä toteuttaessaan erilaisia hallitusohjelmana kirjattuja hankkeita. Selkeimpänä esimerkkinä oppivelvollisuuden laajentaminen, mikä lisää valtion menoja 22 miljoonalla ensi vuonna mutta tulevina vuosina jopa 150 miljoonalla eurolla vuosittain. Samalla heikennetään toisen asteen opetuksen laatua. Hallituksen olisi tässä tilanteessa pitänyt perua oppivelvollisuuden pidentäminen ja muut hankkeet, mitkä lisäävät pitkällä aikavälillä kuntien, yritysten ja suomalaisten veronmaksajien taakkaa.

Vaikka hallitus ottaa massiivisen määrän uutta velkaa jää sen elvyttävä vaikutus pieneksi. KD ryhmän mielestä hallituksen olisi pitänyt kyetä tekemään päätöksiä sellaisista rakenteellisista uudistuksista ja työllisyystoimista, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen. Tällaisia toimia ei ole tulossa. Hallituksen sote-uudistus lähinnä lisää julkisen talouden ongelmia. Sosiaaliturvauudistus ei ole edennyt ollenkaan ja työllisyystoimet loistavat poissaolollaan.

Kristillisdemokraatit julkaisivat vaihtoehtobudjettinsa yhteydessä työllisyyspaketin, jonka avulla voitaisiin saavuttaa jopa 100 000 uutta työllistä. Ottakaa siitä mallia kevään kehysriihen työllisyyskeskusteluihin.

Omassa vastalauseessa korostamme verojen kevennyksen merkitystä elvytyksessä. KD eduskuntaryhmä esittää muun muassa tuloveron kevennystä, lapsivähennyksen palauttamista, omaishoidon tuen verovapautta, kotitalousvähennyksen korotusta sekä polttoaineverotuksen kevennystä. KD vastustaa myös hallituksen kaavailemaa lämmityspolttoaineiden veron kiristystä.

Vastalauseessa esitämme vain maltillisia lisäyksiä valtion menoihin. Suurimmat määrärahatarpeet liittyvät vanhustenhoidon tason parantamiseen, terapiatakuun käyttöönottoon ja lapsiperheiden tukemiseen. Monilapsisten perheiden aseman parantamiseksi esitämme varhaiskasvatusmaksujen poistamista sisaruksilta. Lisävaroja tarvitaan myös keliakiakorvauksen palauttamiseen ja ruoka-apua jakavien yhdistysten tukemiseen.

Määrärahalisäyksistä ja veronkevennyksistä huolimatta vaihtoehtomme on tasapainottava. Elvyttäisimme tehokkaammin ja ottaisimme samalla vähemmän velkaa kuin hallitus.

Arvoisa puhemies,

Lopuksi teen kristillisdemokraattien vastalauseen 3 mukaisen epäluottamuslause-esityksen:
”Eduskunta toteaa, että hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikka ei ole kestävällä pohjalla. Koronan aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi hallituksen olisi pitänyt sopia uudesta hallitusohjelmasta ja perua sellaiset uudistukset, jotka lisäävät julkisen talouden alijäämää pitkällä aikavälillä. Pysyvien menojen lisääminen ilman työllisyyttä vahvistavia toimia vaarantaa hyvinvointivaltion kestävyyden. Hallituksen päätökset kiristävät asumisen ja liikkumisen kustannuksia, lisäävät yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja heikentävät erityisesti maaseudun väestön asemaa. Tämän johdosta eduskunta toteaa, että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta.”