Sari Tanus välikysymysryhmäpuheessa: Hallitus kykenemätön ratkaisemaan hoitajakriisiä – ”Vaadimme tekoja”

28.9.2022 klo 12:45 Uutiset

Kansanedustaja Sari Tanus vaati kovin sanoin hallitukselta tekoja hoitoalan kriisin ratkaisemiseen eduskunnan käsitellessä välikysymystä vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä.

Tanus muistutti pitämässään Kristillisdemokraattien ryhmäpuheessa, että pääministeripuolue SDP teki ennen viime vaaleja välikysymyksen vanhustenhoidontilasta. Vaikka päätöksiä on tällä hallituskaudella tehty heidän johdollaan, jäävät vanhukset edelleen vaille asianmukaista hoitoa ja tilanne on päinvastoin huonontunut.
– Juhlien aika on ohi. Me boomerit vaadimme hallitukselta tekoja. Pelkät lupaukset eivät enää riitä.

Tanuksen mukaan kyse on asenteista ja tahtotilasta.
– Rahaa on löytynyt miljarditolkulla muiden maiden tarpeisiin, ja hallitus on osoittanut, että miljardipäätöksiä voidaan kyllä tehdä pikaisestikin yhden viikonlopun aikana, jos vain tahtoa on. Vanhustenhoitoon ja hoitajakriisiin rahoja ette ole kuitenkaan löytäneet, Tanus suomi hallitusta.

Tanus muistuttaa, ettei kriisiä ratkaista pakkolailla, vaan tarvitaan rahaa.
– Kristillisdemokraatit esittivät jo viime vuoden vaihtoehtobudjetissaan puolta miljardia euroa hoitajakriisin lievittämiseen. Alalle on koulutettava lisää osaajia, mutta myös eläkkeellä oleville alan ammattilaisille tarvitaan houkuttelevia veroporkkanoita.

***

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä (VK 2/2022 vp)
KD eduskuntaryhmän ryhmäpuhe 28.9.2022 kansanedustaja Sari Tanus

Arvoisa puhemies,

Lähemmäs neljä vuotta sitten eduskunnassa käsiteltiin välikysymystä, mikä jätettiin tuolloin nykyisen pääministeripuolueen SDP:n johdolla ja mukana oli myös useampi nykyisistä hallituspuolueista. Aiheena oli vanhustenhoidon tila. Huoli vanhustenhoidosta oli tuolloin suuri.

Sanotaan, että hedelmistään puu tunnetaan. Nyt melkein kokonainen hallituskausi myöhemmin ollaan edelleen tilanteessa, jossa vanhukset jäävät vaille asianmukaista hoitoa. Koko hallituskausi teillä on ollut aikaa tehdä parannukset, joita te tuolloin oppositiosta vaaditte ja joihin vaalien alla muutosta lupailitte. Ette ole kuitenkaan lupauksianne lunastaneet. Tilanne on tämän hallituskauden aikana päinvastoin vain huonontunut. Vanhukset ovat jääneet heitteille.

Juhlien aika on ohi. Me boomerit vaadimme hallitukselta tekoja. Pelkät lupaukset eivät enää riitä. Kyse on pitkälti asenteista ja tahtotilasta. Rahaa on niin halutessanne löytynyt miljarditolkulla muiden maiden tarpeisiin, samanaikaisesti kun yksi ja toinen sektori kotimaassa kärsii kroonisesta rahoitusvajeesta. Hallitus on osoittanut, että miljardipäätöksiä voidaan kyllä tehdä pikaisestikin yhden viikonlopun aikana, jos vain tahtoa on. Vanhustenhoitoon ja hoitajakriisiin rahoja ette ole kuitenkaan löytäneet.

Vanhuspalvelut kärsivät koko sote-alan tavoin hoitajapulasta niin kotihoidossa kuin laitoksissa. Työtä tehdään liian vähäisellä henkilöstöllä, ylitöitä on pakko tehdä – eikä sekään usein riitä.  Uupumus ja turhautuminen ajavat alalta pois. Pakkolailla ei tätä ongelmaa  ratkaista.

Hallitus vei läpi hoitajamitoituksen, mutta jo valmisteluvaiheessa oli selvää, ettei hallitus huolehtinut riittävästä rahoituksesta ja vastuu mitoituksen toteutuksestakin siirrettiin seuraavalle hallitukselle. Huonosti toteutettu uudistus uhkaakin nyt heikentää vanhustenhoidon tilannetta entisestään. Mitoituksen täyttäminen on monissa yksiköissä mahdotonta ja yksiköitä on jouduttu sulkemaan henkilöstöpulan takia.

Tarvitaan selkeitä toimia työolosuhteiden parantamiseen, hoitajien työssä jaksamiseen ja alan mielekkyyteen, jotta alalle halutaan jatkossakin töihin. On ilmiselvää, että ilman merkittäviä rahallisia panostuksia ei ongelmia pystytä ratkaisemaan.

Kristillisdemokraatit esitti jo aiemmin 500 miljoonan euron panosta hoitajakriisin lievittämiseen ja houkuttelevaa veroporkkanaa eläkkeellä olevien ammattilaisten houkuttelemiseksi työhön. Samalla koulutusta, hoitajia, hoiva-avustajia ja tukityöntekijöitä on lisättävä.

Ikäihmiset tulee kohdata ja hoitaa hyvin. Vanhusten hoivassa tulee toteutua  ainakin kristillisdemokraattien esittämät 4 takuuta: ruokailu-, hygienia-, ulkoilu- ja yhteisötakuu.

Arvoisa puhemies, massiivinen sote-uudistus on käynnistymässä, mutta sen rahoitus on kovasti puutteellinen. Uudistuksen toimivuus on epävarmaa.

Hallituksen esittämä kela- korvausten poisto ilman merkittäviä resurssilisäyksiä julkiselle puolelle merkitsisi entistä enemmän painetta ja kasvavia jonoja julkiseen terveydenhuoltoon. Julkisella sektorilla erittäin vaikeasti saatavat  gynekologi-, silmälääkäri- ja iso osa suun terveydenhuollostakin joudutaan hakemaan yksityissektorilta. Nämä ovat tärkeitä palveluja myös ikäihmisille. Ideologisten tavoitteiden sijaan hallituksen tulee edistää suomalaisten pääsyä sotepalveluihin, ei vaikeuttaa sitä.

Omaishoito on jäänyt liian vähälle huomiolle. Omaishoito on  taloudellisin ja usein inhimillisin ja paras hoitomuoto, mutta sen alhainen palkkio ei vastaa työn vaativuutta. Verovapautta olemme tähän esittäneet.

Myös hyvän saattohoidon saatavuus on annetuista ohjeista ja suosituksista huolimatta Suomessa edelleen liian sattumanvaraista. Saattohoidon tulee olla kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla riippumatta asuinpaikasta.

Ikääntyneiden väestönosuuden kasvaessa vanhustenhoidon kokonaistilanne jatkaa jyrkkää heikkenemistä, mikäli tilanteeseen ei puututa välittömästi. Jatkossa tarvitaan enemmän palveluita kotiin, mutta myös laitoshoidon tarve lisääntyy. On välttämätöntä, että ikäihmisten ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä parantava ja sitä ylläpitävää kuntouttavaa hoitoa lisätään merkittävästi.

Ikäihmiset ovat tehneet suuren työn hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. He ansaitsevat hyvän hoidon ja hyvän hoivan. Hallitus on valitettavasti epäonnistunut toimissaan, eikä nykyisessä tilanteessa pystytä turvaamaan riittävää hoidon ja hoivan tasoa.

Tästä syystä Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja Sarkomaan esittämää epäluottamuslausetta.