KD vastasi hallitustunnustelijalle: ”Odotamme seuraavalta hallitukselta kasvuohjelmaa ja julkisen talouden tervehdyttämistoimia”

18.4.2023 klo 11:47 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä odottaa seuraavalta hallitukselta kasvuohjelmaa ja julkisen talouden tervehdyttämistoimia.
– Julkisen talouden kestävyysvaje tekee Suomen tilanteesta haastavan, ja julkisen sektorin velkaantumiskierteen taittaminen on välttämätöntä pitkäjänteisin toimin, ryhmä toteaa vastauksissaan hallitustunnustelijan kysymyksiin.

Kristillisdemokraattien näkökulmasta Suomen keskeinen ongelma on perheiden, lasten ja nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen sekä alhainen syntyvyys ja näistä seuraava yhä paheneva kestävyysvaje.
– Haluamme edistää päätöksiä, jotka luovat uskoa tulevaisuuteen ja tukevat perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia sekä kaikkien kansalaisten osallisuutta.

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä on saatava toimivaksi.
– Ikääntyvän väestön palvelutarpeiden aiheuttamia haasteita ja hyvinvointialueiden rahoitusongelmia ei nykymallilla pystytä ratkaisemaan ilman, että terveydenhuollon, vanhuspalveluiden ja sosiaalitoimen rahoitusta lisätään, KD eduskuntaryhmä toteaa.

Huoltovarmuuden ja kotimaisen maatalouden kannattavuuden parantaminen ovat lähivuosien tärkeimpiä haasteita.
– Kotimaisen ruoantuotannon jatkuminen ja elintarvikehuoltovarmuus on turvattava kaikissa olosuhteissa. Suomen ja EU:n on kannettava vastuunsa globaalista ruokaturvasta.

Ryhmä muistuttaa, että julkisen vallan tärkein tehtävä on varmistaa yhteiskunnan sisäinen ja ulkoinen turvallisuus.
– Turvallisuusviran­omaisten toimintaresursseja on edelleen korotettava.

KD painottaa sosiaaliturvauudistuksen toteuttamisen merkitystä sekä yrittäjyyden tärkeyttä.
– Sosiaaliturvajärjestelmää on kehitettävä siten, että työn vastaanottaminen on joka tilanteessa kannattavaa. Nykyisin sosiaaliturvassa on kannustin­loukkuja, jotka pahentavat työvoimapulaa ja syrjäyttävät työelämästä.
– Suomi voi menestyä vain, jos suomalaiset yritykset menestyvät maailmalla ja ovat kilpailukykyisiä myös kotimarkkinoilla. Yritykset luovat hyvinvoinnille perustan. Ilman kannattavia yrityksiä ja yritysmyönteistä ilmapiiriä työllisyystavoitteiden saavuttaminen ja talouden tasapainottaminen ei ole mahdollista.

Kristillisdemokraattien vastauksissa todetaan myös, ettei eduskuntaryhmällä ole hallituskokoonpanon osalta kynnyskysymyksiä.
– Hallitusohjelman sisältöön liittyvistä kynnyskysymyksistä eduskuntaryhmämme neuvottelee hallitusneuvotteluissa. Kristillisdemokraatit on valmiita osallistumaan erilaisiin hallituskokoonpanoihin, kunhan hallituksen ohjelma on yhteensovitettavissa puolueen arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Lue KD:n vastaukset kokonaisuudessaan.