KD Nuorten vuosikokous: ”Järkeä lukukausimaksuihin, hallitus!”

4.11.2015 klo 21:49 Uutiset

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret otti vuosikokouksessaan kantaa hallituksen esitykseen ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuihin.

Suomen hallituksen esityksen mukaan Euroopan talousalueen maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta perittäisiin lukukausimaksuja vähintään 1 500 euroa vuodessa. Maksut koskisivat ylemmän ja alemman korkeakoulututkinnon vieraskielisiä ohjelmia.

KD Nuoret on valmis hyväksymään lukukausimaksut, jos opiskelijoille annetaan mahdollisuus saada maksut takaisin verovähennyksinä. Mahdollisuus verovähennyksiin edellyttäisi opiskelijan työllistymistä Suomeen ja opintojen etenemistä tavoiteajassa. KD Nuoret antaisi korkeakouluille vapauden päättää lukukausimaksujen tasosta tarkemmin, mutta vaatii samalla selkeitä suunnitelmia siitä, miten koulutusohjelmia markkinoitaisiin ulkomaalaisille hakijoille.

– Suomi tarjoaa laadukasta ja korkeatasoista koulutusta ilmaiseksi. Mielestäni koulutuksesta voidaan periä maksua ETA-maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta, mutta on kohtuullista palauttaa maksut Suomeen työllistyvälle opiskelijalle. Tätä kautta on mahdollista houkutella tänne tulevia opiskelijoita myös työllistymään Suomeen, toteaa KD Nuorten tuleva 2. varapuheenjohtaja Nelli-Maria Rantala.

Lukukausimaksuja vastustavat tahot pelottelevat usein Ruotsin tilanteella, missä opiskelijamäärät romahtivat lukukausimaksujen käyttöönoton myötä. On kuitenkin huomioitava, että naapurimaassamme koulutuksen hinnat lähtevät noin 10 000 eurosta ylöspäin. Esittämänsä työllistymiskannusteen yhteydessä KD Nuoret pitää Suomeen kaavailtua tasoa siis varsin kohtuullisena.

Lue julkilausuma KD Nuoret_lukukausimaksut_julkilausuma.

Lisätiedot:

Remo Ronkainen
KD Nuorten puheenjohtaja
+358 50 595 8819
[email protected]

Nelli-Maria Rantala
KD Nuorten 2. varapuheenjohtaja (1.1.2016 alk.)
+358 40 833 9441
[email protected]