Räsänen esittää kampanjakattoa vaaleihin

15.4.2016 klo 13:15 Uutiset

Kansanedustaja Päivi Räsänen esittää kampanjakaton käyttöönottoa kunta-, eduskunta- ja europarlamenttivaaleihin. Vaalikohtainen maksettua mainontaa koskeva kampanjakatto, olisi kunnallisvaaleissa 10 000 euroa, eduskuntavaaleissa 50 000 euroa ja europarlamenttivaaleissa 80 000 euroa. Ylärajat vastaavat parlamentaarisen vaali- ja puoluerahoituskomitean vuonna 2009 antamaa suositusta.

Demokratian kannalta on ongelmallista jos vaalikulut jatkavat kasvuaan nykytahdilla, sanoo Päivi Räsänen.

Kampanjakaton asettaminen hillitsisi kampanjakulujen kasvua ja parantaisi ehdokkaiden mahdollisuuksia osallistua eri vaaleihin kun kampanjakulut pysyvät kohtuullisena. Vaalien määrä on myös kasvamassa maakuntavaaleilla, mikäli aluehallintouudistus toteutuu hallituksen esittämällä tavalla.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta otti kantaa vaalikulujen kasvuun mietinnössä koskien vaalirahoitusta käsittelevää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) kertomusta. Valiokunnan mukaan kampanjakulujen kasvusta aiheutuviin kielteisiin vaikutuksiin tulee suhtautua vakavasti ja se pitää selvittämisen arvoisena ehdotusta toimivasta kampanjakatosta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenenä toimiva Räsänen jätti aiheesta lakialoitteen torstaina.