KD Kymen piiri: Kohtuulliset asiakasmaksut SOTE-palveluihin

2.5.2017 klo 11:33 Uutiset

SOTE-uudistuksen valmistelun yhteydessä on keskusteltu julkisuudessa varsin vähän siitä, mitä terveydenhoito yksittäiselle asiakkaalle maksaa. Uudistuksessa tavoitellaan toimivia palveluita ja ne tulee voida toteuttaa kohtuulliseen hintaan. Palveluiden pitää toimia ja olla kaikkien saatavissa.  Asiakasmaksujen pysyminen kohtuullisena on tärkeää. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisrahoituksessa kotitalouksien rahoitusosuus on viime vuosina ollut kokonaisuudessaan noin 20%. Tähän kuuluvat palveluiden asiakasmaksujen lisäksi mm. lääkekustannukset. Pienituloiselle asiakkaalle asiakasmaksujen ja omavastuiden taso on asia, joka voi jopa kannustaa jättämään terveydenhoitopalvelut käyttämättä. Tämän yhteiskunnallinen lasku on lopulta paljon suurempi, mikäli palveluiden käyttämättä jättäminen näin heijastuu kansanterveyteen.

Kymen Kristillisdemokraatit edellyttävät SOTE-uudistuksen valmistelulta, että uudistuksen jälkeen terveyden- ja sairaanhoidon asiakasmaksut eivät nouse. Kaikkien suomalaisten terveyttä pitää edistää riittävän varhaisessa vaiheessa. Laadukkaiden palveluiden tulee olla saatavissa myös vähävaraisille.

Kristillisdemokraattien Kymen piirin kevätkokous pidettiin lauantaina 29.4.2017 Taipalsaaren kunnantalolla. Polittisen katsauksen tilaisuudessa piti hallintopäällikkö Ismo Portin (kuvassa)

Kokouksessa KD:n Kymen piiri päätti yksimielisesti tukea Sari Essayahia jatkokaudelle puolueen puheenjohtajaksi Seinäjoen puoluekokouksessa 18.-  19.8.2017.