KD Eduskuntaryhmä: Leikkaukset tutkimusrahoituksesta ovat hallitukselta strateginen virhe

29.8.2017 klo 22:35 Kannanotot

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän kannanotot 29.8.2017 Oulussa:

Kannanotto 1

Leikkaukset tutkimusrahoituksesta ovat hallitukselta strateginen virhe

Nykyisessä teknologian murrosvaiheessa Suomen on pyrittävä teknologisen kehityksen kärkeen. Mikäli onnistumme, menestymme kansainvälisillä markkinoilla pitkälle tulevaisuuteen. Sijoitus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan tuo varmimmin uusia, pysyviä työpaikkoja. Tekniikan alan tutkimuslaitoksiin sijoittaminen tuo kansainvälisten tutkimusten mukaan hyötyjä kolminkertaisesti panostuksen verran.

Hallitus on tehnyt strategisen virheen vähentäessään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoja Tekesiltä ja VTT:ltä. Jos vertaillaan 2015 talousarviota, kun hallitus aloitti toimintansa, ja valtiovarainministeriön talousarvioesitystä vuodelle 2018, vähennystä on yhä yli 60 miljoonaa euroa. Tutkimusrahoitusta lisätään katastrofivuoteen 2017 verrattuna, mutta tutkimusrahoitus laahaa yhä pahasti jäljessä ja tärkeitä tutkimusryhmiä on jouduttu lakkauttamaan.

Olemme jäämässä entistä kauemmaksi tavoitteesta nostaa tutkimusmäärärahat neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Satoja uusia tuotteita, patentteja ja opinnäytetöitä sekä kymmeniä pilotti- ja demolaitoksia jää syntymättä. Moni potentiaalisen kasvuyrityksen menestystarina päättyy ennen kuin ehtii edes alkaa.

Muun muassa digitalisaatio, tekoäly, robotisaatio ja biotekniikka ovat avaamassa uusia mahdollisuuksia. Juuri nyt on aika sijoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön, jotta saamme uusia vientituotteita, yrityksiä ja työpaikkoja.

 

Kannanotto 2

Ikäihmiset ovat jo hoitaneet osansa säästötalkoista

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä tukee budjettiriihen alla hallituksen sisältä kuultuja esityksiä takuueläkkeen korottamisesta. On positiivista, että hallitus on alkukauden kovien leikkaustoimien jälkeen siirtymässä vaalikauden loppua kohden vanhusystävällisempään suuntaan. Kautensa alkupuoliskolla hallitus ehti esittää vanhainkotien hoitajamitoituksen laskemista, rintamalisien indeksileikkausta, yli 75-vuotiaiden vammaispalvelujen karsimista sekä eläkeläisten asumistuen leikkausta. Hallitus perui nämä päätökset vasta kovan kritiikin jälkeen.

Takuueläkkeeseen tarvitaan tuntuva korotus. Useat ikääntyneet tarvitsevat lisäksi yksilöityjä ja laadukkaita palveluita pystyäkseen asumaan omassa kodissaan, tai sitten laadukasta hoitoa palvelutaloissa. Muistutamme, ettei pelkkä muutaman kymmenen euron korotus takuueläkkeeseen riitä turvaamaan arvokasta vanhuutta. Esitämme laajamittaisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa ja rahoittamista, jotta ikäihmiset voisivat hankkia tarvitsemiaan palveluita.

 

Kannanotto 3

Saattohoitolaki ja rahoitus budjettiin jo ensi vuodelle

Suomeen tarvitaan saattohoitolaki, joka takaa laadukkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kaikille tarvitseville. Edellytämme, että hallitus antaa kattavan saattohoitolain jo tällä vaalikaudella. Esitämme myös, että hallitus huomioi saattohoidon kehittämistarpeen jo ensi vuoden budjettiesityksessään. Esitämme budjettirahoitusta saattohoidon kehittämiseen ja toivomme hallitukselta tukea esityksellemme.

Hyvä saattohoito on ihmisoikeuskysymys. Jokaisella ihmisellä on oikeus saada ihmisarvoa kunnioittavaa hoitoa elämän viimeisillä hetkillä. Saattohoito on parantumattomasti sairaan ihmisen hoitoa hänen viimeisinä viikkoinaan tai kuukausinaan ennen kuolemaa. Saattohoidon tavoitteena on tuskaton, luonnollinen kuolema sekä riittävä tuki kuolevan läheisille. Se lievittää aktiivisesti kärsimystä aiheuttavia oireita.

Saattohoitoa voidaan antaa kotona, terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastoilla, hoitolaitoksissa sekä saattohoitokodeissa. Olemme Suomessa edelleen kohtuuttomasti jäljessä eurooppalaisesta tasosta. Viime vuosina saattohoidon tilanne on kohentunut isoissa kaupungeissa, mutta eri paikkakuntien välinen tasoero on merkittävä. Terveyskeskusten vuodeosastojen edellytyksiä antaa hyvää saattohoitoa on parannettava varaamalla sopivia tiloja ja riittävästi henkilökuntaa. Potilaiden toivetta saada kuolla kotona on kunnioitettava tarjoamalla omaishoitajille riittävästi tukea ja lääketieteellistä apua saattohoitoon.