Essayah: Sote- ja maakuntalakiesityksiin saatava valiokuntakäsittelyssä parannuksia

14.3.2018 klo 14:15 Uutiset

KD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah toteaa, että kristillisdemokraatit ovat suhtautuneet sote-uudistukseen rakentavalla tavalla.
– Viime kaudella ajamamme malli pienillä parannuksilla ei hallitukselle kelvannut, vaan mukaan tulivat maakuntahallinto ja useampaan kertaan viilattu valinnanvapausmalli. Näihin molempiin pitäisi valiokuntakäsittelyssä saada edelleen parannuksia, jotta uudistusta voi viedä eteenpäin. Kaikkien puolueiden jakamat alkuperäiset tavoitteet – yhdenvertaisuus, integraatio ja kustannusten hillintä –  eivät muuten toteudu, Sari Essayah korostaa.

Eduskunnan lähetekeskustelussa tänään olevan, perustuslakivaliokunnan noottien pohjalta uudistetun valinnanvapauslakiesityksen merkittävin muutos on julkisen puolen yhtiöittämispakon poistuminen. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat olemaan maakunnan liikelaitoksessa.
– Tämä muutos voi olla ongelmallinen EU-valtiotukisäännösten kannalta, koska julkinen toimija ei voi mennä konkurssiin. Esitys taiteilee Suomen perustuslakivaliokunnan kannan ja EU:n kilpailuoikeuden linjausten välimaastossa. Tämän riskin toteutuminen tiedetään aikaisintaan 2022, kun vaiheittainen voimaantulo asiakasseteleiden ja hammashoidonkin osalta on saatettu loppuun, Essayah muistuttaa.

Hallituksen korjatussa esityksessä maakuntia ei velvoiteta tarjoamaan asiakasseteleitä erikoissairaanhoidossa.
– Tämä velvoite olisi pahimmillaan vaarantanut julkisten sairaaloiden päivystyksen. Asiakasseteliä on kuitenkin tarjottava, mikäli potilas ei pääse erikoissairaanhoidon hoitotakuun määräajassa maakunnan liikelaitoksen palveluihin. Sinällään järkevän kuuloinen linjaus saattaa kuitenkin rikkoa maakunnan itsehallintoa.

Myös valinnanvapauden taustalla olevaa rahoitusmallia eli asiakkaasta sote-keskukselle maksettavaa ns. kapitaatiokorvausta on matkan varrella pyritty parantamaan. Sari Essayah`n mukaan edelleen pelkona on, että malli kannustaa houkuttelemaan asiakkaaksi terveempää väestönosaa.
– Seurauksena voi olla sekä terveen väestönosan ylihoitamista että enemmän palveluja tarvitsevien alihoitamista. Yksityinen toimija voi säästää kustannuksia siirtämällä potilaan hyvin nopeasti eteenpäin maakunnan liikelaitoksen hoidettavaksi. Niillä alueilla ja niissä väestöryhmissä, joissa valinnanvapaus optimaalisesti toteutuu, asiakkaan asema ja oikeudet vahvistuvat, Essayah uskoo.