Mika Ebeling ja Tiina Tuomela yhteisvaltuustossa: KD:n ryhmät kannattavat maakunta- ja sote-uudistuksen perumista

16.5.2018 klo 09:15 Puheet

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.5.2018 Vantaalla, missä kokouksen aiheena oli kaupunkien lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta. KD:n ryhmäpuheenvuoron piti Helsingin kaupunginvaltuutettu Mika Ebeling.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Sipilän hallitusohjelman lähtökohta oli hyvä: että uudistus toteutettaisiin vaiheittain. Ensin oli tarkoitus toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja rakenneuudistus. Valinnanvapauden lisääminen olisi toteutettu myöhemmin. Tästä olisi tullut pitää kiinni. Vasta kun palveluiden toimivuus on varmistettu, on aika pohtia valinnanvapauskysymystä tarkemmin.

Valitettavasti Keskusta ja Kokoomus halusivat liittää kylkiäistavoitteita sote-uudistukseen.

Hallituksen eväät ovat nyt liian levällään, jotta uudistus tuntuisi turvalliselta hyväksyä.

Ehdotuksessa vaikuttaa olevan monia ongelmia.

1.    Uudistus ei näytä toteuttavan kustannusten kasvun hillitsemistä 3 miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä.

2.    ”Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen, monituottajamalli sekä valinnanvapauspalveluiden vieminen markkinoille … pirstoo palvelujen tuottamisen ja palveluketjut.” Tämä ”aiheuttaa haasteita erityisesti paljon palveluja tarvitseville … Asiakkaan kokonaisvaltaiset tarpeet voivat jäädä huomiotta.” Meidän tehtävämme on erityisesti pitää huolta vaikeuksissa olevista ihmistä. Vähän palveluita tarvitsevat kyllä selviävät aina.

3.    Maakunta- ja sote-uudistus luo uuden rajapinnan esimerkiksi lasten ja nuorten palveluihin neuvolatoiminnan ja varhaiskasvatuksen sekä koulujen ja kouluterveydenhuollon väliin.

4.    Kireä aikataulu saattaa häiritä nykyisiä toimivia palveluita ja palveluiden jatkuvuutta.

5.    Pelastustoimen tehtävien siirtäminen maakuntaan vaikuttaisi pääkaupunkiseudun kuntien turvallisuustasoon epäedullisesti. Uudenmaan maakunta ei pysty päättämään alueen pelastustoimen järjestämisestä yhtenäisesti alueen eri osien erilaisuudesta johtuen.

6.    Työllistämisvelvoitteen siirtämiseen maakunnille sisältyy riskejä, jotka kohdistuvat haavoittuvassa asemassa olevaan asiakaskuntaan. Pääkaupunkiseudulla on paljon työttömiä, jotka eivät helposti työllisty. Kun Suomen rakennetyöttömyys oli yli 7 %, niin tarvitsemme uudistuksen, joka helpottaa työllistymistä. Ei ole hyväksyttävää, että on monia tilanteita, joissa ihmisen ansaitessa euron, tuosta eurosta yli 85 senttiä katoaa veroihin, korotettuihin maksuihin ja vähentyviin tukiin. Tarvitsemme Kannustavan perusturvauudistuksen. Tämä on nähdäksemme jopa SoTe -uudistusta merkittävämpi asia.

7.    Maakunta- ja sote-uudistus aiheuttaa kuntien talouteen poikkeuksellista epävarmuutta. Kun lainakanta ei vähene, mutta tuloista lähtee pois suurin osa, se heikentää tasetta ja mahdollisuuksia saada edullista lainaa.

KD:n valtuustoryhmät kannattavat päätösesitystä.

 

KD:n Vantaan kaupunginvaltuutettu Tiina Tuomelan puhe yhteisen kaupunginvaltuuston kokouksessa:

Arvoisat kuulijat,

Sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet olivat terveyserojen kaventaminen, hoitoon pääsyn nopeutuminen, integraation parantaminen ja kustannusten hillintä. Nämä on unohdettu.

Sote -lait sisältävät tällä hetkellä arvaamattomia kustannuspaineita. Esim. palkkaharmonisaatio voi tuoda miljardin vuosittaiset kulut. Maakuntiin rakennetaan uusi byrokratian taso, mikä ei sekään tule halvaksi.

Suomen ykkössijaa terveydenhuollon kustannustehokkuusvertailussa ei pidä kiireessä heikentää.

Lainsäädännön aikataulu eduskunnassa on aivan liian tiukka. Uudistus on valmisteltava jo tehdyn valmistelutyön pohjalta parlamentaarisesti uudelleen siten, että myös Uudenmaan 1.7 milj asukkaan alueen erityispiirteet huomioidaan.