Kristillisdemokraatit pitää hallituksen työllisyystoimia riittämättöminä

1.10.2019 klo 15:14 Uutiset

KD eduskuntaryhmä pitää hallitukselle esitettyä välikysymystä työllisyys- ja talouspolitiikasta aiheellisena ja tarpeellisena. Välikysymyskeskustelussa ryhmäpuheen pitänyt Peter Östman painotti, että hallituksen työllisyystoimet ovat riittämättömiä ja jopa vääränsuuntaisia. KD kannattaa Kokoomuksen tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle.

Kristillisdemokraattien mukaan hallitus lisää merkittävästi julkisia menoja, vaikkei sillä ole osoittaa konkreettisia toimia, joiden avulla työllisyys saadaan nostettua 75 prosenttiin. Östman peräänkuulutti toimia, jotka parantavat yrittäjyyden edellytyksiä ja kannustavat investointeihin.

– Työllisyys ei nouse päätösperäisesti hallituksen päätöksellä.

Östman painotti, että menolisäyksiä voidaan tehdä vasta siinä vaiheessa, kun tulopuoli on kunnossa.

– Pääministerin ennen vaaleja eläkeläisille lupaama vappusatanen on jo ”devalvoitunut” viisikymppiseksi. Kun julkinen talous ajetaan seinään, tullaan tämä viisikymppinenkin viemään pienituloisen eläkeläisen kädestä.

KD eduskuntaryhmä edistäisi paikallista sopimista, panostuksia ammattikoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen sekä sosiaaliturvan uudistamista työntekoon kannustavammaksi.

***

Kansanedustaja Peter Östman (kd)
Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoro 1.10.2019
Välikysymys hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikasta

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää hallitukselle esitettyä välikysymystä aiheellisena ja tarpeellisena. Hallitus on lisäämässä merkittävästi valtion menoja. Hallitus on myös piilottanut useita pysyviä menolisäyksiä kutsuen niitä kertaluontoisiksi tulevaisuusinvestoinneiksi. Menolisäysten kattamiseksi ei hallitukselta tunnu löytyvän keinoja tulojen lisäämiseksi.

Hallituksen talouspolitiikka on rakennettu sen varaan, että työllisyysaste saadaan nostettua 75 prosenttiin. Työllisyys ei kuitenkaan nouse päätösperäisesti hallituksen päätöksellä. Tuorein Pk-yritysbarometri ennustaa, että kasvu jatkuu, mutta investoinnit laahaavat. Moni yrittäjä pohtii kasvavan epävarmuuden keskellä, uskaltaako työllistää ja investoida. Siksi olisi tärkeä, että hallitus tekisi päätöksiä, jotka vahvistavat luottamusta talouteen. Päätöksiä, jotka kannustavat yrittäjyyteen ja investoimiseen.

Työllisyyden nostaminen vaatii olosuhteiden parantamista. Yksityisten ihmisten ostovoimaa ja mahdollisuuksia teettää työtä pitää kohentaa. Työttömille pitää luoda kannustimia työllistymiseen. Mitä hallitus tekee? Hallitus kiristää yritysten ja palkansaajien verotusta, leikkaa kotitalousvähennystä ja syventää kannustinloukkuja.

Ensi vuoden budjettia tilkitään myymällä valtion omaisuutta. Tällä keinolla hallitus saa budjetin alijäämän näyttämään pienemmältä. Tämä keino ei ole kestävä. Kansainvälisen taloussuhdanteen kääntyessä pakkasen puolelle, työttömyys lähtee jälleen kasvuun ja julkinen talous jämähtää alijäämäiseksi. Silloin hallitus joutuu perumaan nyt tekemiään menolisäyksiä.

Pääministerin ennen vaaleja eläkeläisille lupaama vappusatanen on jo ”devalvoitunut” viisikymppiseksi. Kun julkinen talous ajetaan seinään, tullaan tämä viisikymppinenkin viemään pienituloisen eläkeläisen kädestä.

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän mielestä osa hallituksen esittämistä menolisäyksistä on tarpeellisia. Eläkeläisten asemaa pitää parantaa, koulutuksen tasoa on nostettava ja liikenneinfrastruktuuriin panostettava. Lisäksi KD pitää tärkeänä, että vanhustenhoito vihdoinkin saataisiin sille tasolle, mitä ikäihmisemme ansaitsevat. Nämä ovat hyviä ja tarpeellisia kohteita. Menolisäyksiä ei voi kuitenkaan tehdä ilman tulolisäyksiä. Tulolisäyksiä ei saada ilman uusia työpaikkoja.

Lisää työpaikkoja syntyy, mikäli jäykät työmarkkinat saadaan joustavammiksi. KD haluaa edistää paikallista sopimista. Meillä on Suomessa noin 50 000 järjestäytymätöntä yritystä. Nämä pienet ja keskisuuret yritykset ovat juuri niitä, joissa syntyy uusia työpaikkoja. Niitä syntyisi vielä enemmän, jos näillä työpaikoilla voitaisiin sopia nykyistä joustavammin paikallisista työehdoista.

Nuorten syrjäytyminen ja jääminen ilman koulutusta on toinen keskeinen asia työllisyyden nostamisessa. Meillä on suuri vaje monien eri käsityöalojen ammattilaisista. KD haluaa panostaa ammatilliseen koulutukseen ja erityisesti oppisopimuskoulutukseen. Sitä kautta voidaan saada tuhansia nuoria työelämään.

Työllisyyttä nostetaan myös uudistamalla sosiaaliturvaa. Nykyinen pirstaleinen ja monimutkainen sosiaaliturvajärjestelmä ei kannusta työntekoon. Päinvastoin. Nykyinen järjestelmä on täynnä kannustinloukkuja. Tarvitaan sellainen perusturva, joka kannustaa työntekoon. Miten hallitus aikoo uudistaa sosiaaliturvaa? Se on tuhannen taalan kysymys. Tai kymmenen vappusatasen.

Hallituksen työllisyystoimet ovat riittämättömiä ja jopa vääränsuuntaisia. Tästä syystä Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja Mykkäsen tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle.