Kristillisdemokraatit tyytyväisiä yksimieliseen päätökseen: Tyttöjen silpomisen rangaistavuus selkiytyy rikoslaissa

6.11.2020 klo 19:26 Uutiset

Eduskunta päätti tänään yksimielisesti selkeyttää tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltävää lakia ja rangaistavuutta.

– Kertakaikkisen hieno päätös, josta koko Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä iloitsee, toteaa kansanedustaja Antero Laukkanen (kd).

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on rangaistavaa jo nyt rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla, mutta silpomisesta halutaan selkeyttävät säännökset lakiin. Lakivaliokunnan mietintö oli tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen osalta yksimielinen. Asiaa koskevan kansalaisaloitteen käsittely päättyi eduskunnassa tänään.

Sen sijaan erimielisyyttä aiheutti valiokuntakäsittelyssä poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus, jonka osalta mietintöön sisältyi kaksi vastakkaista vastalausetta.

– Minun tekemässäni ja RKP:n kannattamassa vastalauseessa vaadittiin, että mietinnöstä poistetaan viittaukset poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkaukseen, koska aloite koski vain tyttöjä. Toinen vastalause oli Perussuomalaisten tekemä, jossa haluttiin säätää poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus rikokseksi, Laukkanen kertoo.

Laukkasen ja Eva Biaudet’n (rkp) mielestä tyttöjen silpomista ja poikien ympärileikkausta ei pitäisi rinnastaa toisiinsa, eikä asioita olisi siksi pitänyt käsitellä samalla kertaa ja samassa mietinnössä. Myöskään kansalaisaloitteessa ei lainkaan nostettu esille poikien ympärileikkausta, vain ainoastaan tyttöjen sukupuolielinten silpominen.

Perussuomalaiset esittivät omassa vastalauseessaan, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin myös kaikkien pojille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävien ympärileikkausten kieltämiseksi ja säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi. Laukkasen vastalause voitti äänestyksen Perussuomalaisten esitystä vastaan äänin 109–34.

Viimeisessä äänestyksessä Laukkasen esitys siitä, että poikien ympärileikkausta ei olisi tullut käsitellä lainkaan mietinnössä hävisi äänin 141–10, jolloin valiokunnan enemmistön näkemys tuli hyväksytyksi. Enemmistö valiokunnasta katsoi mietinnön perustelutekstissä, että poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyy sääntelytarpeita, joita on aiheellista selvittää ja arvioida tarkemmin.