KD Nuoret vaatii: Suomen tiedustelulainsäädäntö ajantasaiseksi

16.11.2015 klo 10:31 Uutiset

Pariisin traagiset terrori-iskut ovat tuoneet jälleen karmivalla tavalla esille, kuinka suuri merkitys tiedustelulla on kansalaisten turvallisuudelle. Pariisin tapahtumia ei kyetty estämään, vaikka osa epäillyistä oli ollut poliisin seurannassa. Jotta tulevaisuudessa tällaisilta hirmuteoilta voidaan välttyä, on tiedustelulainsäädännön oltava ajantasainen myös Suomessa.

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret otti vuosikokouksessaan 25.10.2015 kantaa Suomen tiedustelulainsäädäntöön.

– Nykymaailmassa päätöksenteko tapahtuu entistä suurempien tietomäärien keskellä, mikä korostaa relevantin tiedon erottamisen merkitystä. Suomen tiedustelukapasiteetti ei ole nykyisellään vertailukelpoinen muiden länsimaiden kanssa. Suomi on tällä hetkellä pitkälti ulkomailta tulevan tiedusteluavun varassa, KD Nuorten hallituksen jäsen Santtu Lehtinen kertoo.

KD Nuoret korosti, että Suomen turvallisuuteen vaikuttava tietoliikenne on luonteeltaan kansalliset rajat ylittävää. Tällöin kasvaa vastaavasti oman kansallisen tilannekuvan muodostamisen tärkeys, joka perustuu osin kykyyn seuloa tietoliikennetulvaa. Tiedustelun on kehityttävä vastaamaan nykypäivän ja ennen kaikkea nopeasti muuttuvan tulevaisuuden haasteita. Tiedustelulaki mahdollistaisi osaltaan parhaan mahdollisen reagointikyvyn maailmassa, jossa nopeat käänteet ovat mahdollisia.

KD Nuoret esittääkin, että eduskunnan on säädettävä tiedustelulaki, joka mahdollistaa sekä ulkomaantiedustelun että tietoliikennetiedustelun. Tiedustelun painopiste tulisi olla ulkomaisten kohteiden seurannassa.

– Poliisille on annettava valtuudet päästä seulomaan tietoverkkojen sisältöä, jos poliisilla on epäily vakavasta kansakuntaa uhkaavasta rikoksesta, esimerkiksi terrorismista. Jos poliisi epäilee rikosta, tiedustelu voidaan aloittaa vain tuomioistuimen päätöksellä ja sen tulee koskea ainoastaan tarkoin luvissa määriteltyä viestiliikennettä, toteaa KD Nuorten tuleva 1. varapuheenjohtaja Markus Metsala. Hän myös painottaa, että yksityisyydensuojan loukkaukset sellaisia kansalaisia kohtaan, joita ei epäillä rikoksesta, tulee minimoida niin hyvin kuin mahdollista.