KD:n puoluevaltuuston Teams-kevätkokouksen kannanotot: Hallituksen painettava jarrua kasvaville EU-vastuille

16.5.2020 klo 15:16 Kannanotot

Hallituksen painettava jarrua kasvaville EU-vastuille

Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston mukaan Suomen hallituksen päätös lähteä takaamaan ja myöntämään lisärahoitusta EU:n rahastoista on virhe. Hallitus on aivan liian sinisilmäinen EU:n kasvavia velkatakauksia kohtaan.

EU:n Covid-19-takuurahaston, SURE:n, EVM:n ja valmistelussa olevan elpymisrahaston kautta lisätään Suomen velkavastuita jopa miljardeilla. Joukossa on korkeariskisiä instrumentteja, joiden takausvastuu voi kasvattaa Suomen ennestään EU-maiden korkeimman takauskannan luottotappioiden määrää merkittävästi.

Kokonaisarvion puuttuminen kasvavista taloudellisista vastuista – sekä kansallisista että EU-jäsenyyteen kytkeytyvistä – vaikuttaa siihen, voidaanko koronakriisiin liittyviä järjestelyitä edes pitää perustuslain mukaisina vaarantamatta valtion taloutta. Omissa veloissa on nyt riittävästi kuormaa kannettavaksi. Yhteisvastuun kasvattaminen heikentää painetta sopeuttaa taloutta ja tehdä tarvittavat uudistukset etenkin velkaisimmissa EU-jäsenmaissa. KD:n mielestä jarrua on painettava ennen kuin on liian myöhäistä.

Myös ikäihmisten perusoikeudet turvattava korona-aikana

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto muistuttaa, että koronakriisinkin aikana on kaikkien ikäryhmien oikeus hyvään ja turvalliseen elämään turvattava. Tämä edellyttää, että jokainen ikäryhmä huolehtii omasta osuudestaan tartuntojen välttämiseksi.

Myös ikäihmisten ja muiden riskiryhmiin kuuluvien on päästävä pois asunnoistaan ulkoilemaan. Tämä edellyttää etenkin kaupungeissa sitä, että jokainen ulkoilija huolehtii riittävistä turvaväleistä ja suojautumisesta. Monet heikosti liikkuvat ikäihmiset kokevat, ettei heitä riittävästi väistetä kaduilla ja puistoissa, eivätkä he siksi uskalla ulos kodeistaan.

Korona-aika on pakottanut koko yhteiskunnan digiloikkaan ja lisäämään sähköisten palvelujen käyttöä. Erilaiset palvelut, kuten terveydenhuollon, virastojen ja pankkien palvelut, ovat siirtyneet lähes täysin verkkoon. Monille ikäihmisille tämä on hankalaa, koska ei ole riittäviä digiajan taitoja ja välineitä, etenkin kun teknistä lähitukea on vaikea rajoitusten vuoksi saada.

Digisyrjäytyminen on myös monien muiden jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ongelma, joka vaarantaa kansalaisista osan perusoikeudet. Suomessa on noin miljoona kansalaista, joiden on vaikea hoitaa palvelujaan sähköisesti.

KD:n puoluevaltuusto korostaa, että jokaisella kansalaisella tulee olla esteetön pääsy keskeisiin palveluihin ja informaatioon. Tämä edellyttää niin valtion kuin kuntien ja yritystenkin palveluissa digisyrjäytyneiden huomioimisen. Yhteiskunnan on myös korona-aikana kyettävä huolehtimaan siitä, että digitaalisten palvelujen ja informaation ulkopuolella olevien ihmisten perusoikeuksista ja -tarpeista huolehditaan.

KD vaatii: Koronavirus pyrittävä tukahduttamaan – ei vain estämään

Maailmanterveysjärjestö WHO:n sekä laajan suomalaisen terveydenhuollon ja talouden asiantuntijaverkoston lausuntojen valossa Suomen ainoa oikea koronastrategia tulee olla tukahduttaminen. WHO:n koronavirustoimia johtava epidemiologi Michael Ryan ja monet muut ovat tuominneet laumaimmuniteetin tavoittelun vaaralliseksi.

Pääministeri Sanna Marin on todennut, että hallituksen tavoitteena on ”estää” viruksen leviämistä yhteiskunnassa. Hallitus on kuitenkin toistanut nojaavan päätöksensä terveysviranomaisten suosituksiin. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on antamassaan haastattelussa (HS 28.4.) puoltanut rajoitusten höllentämistä, jottei epidemia pysähtyisi aloilleen.

Hallituksen asettaman exit-työryhmän raportissa puolestaan puhutaan koronaviruksen ”hallitun, muttei liian voimakkaan hidastamisen” puolesta. STM:n muistiotekstissä puolestaan todetaan, että pandemian leviämistä hillitään ja leviäminen jatkuu, kunnes riittävä osa väestöstä on altistunut virukselle.

Hallituksen viestintä eroaa terveysviranomaisten taustainformaatiosta. Kansalaiset jäävät hämmennyksiin siitä, halutaanko estää viruksen leviämistä siinä mielessä, että se pyritään kitkemään keskuudestamme vai tähdätäänkö pikemminkin sen hallittuun leviämiseen ja epävarman immuniteetin saavuttamiseen.

WHO on viestinyt, että testattujen keskuudesta ei ole löytynyt vasta-aineita niin laajasti kuin luultiin. Käytännössä laumaimmuniteetin saavuttamisesta ei voitaisi puhua ennen kuin virukseen on rokote. Laumaimmuniteetti on vaarallinen strategia senkin takia, ettemme tiedä immuniteetin kertymisestä vielä paljoakaan. Emme myöskään tunne virukseen liittyviä jälkisairauksia ja elimistöön mahdollisesti jääviä haittoja.

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto peräänkuuluttaa hallitukselta strategiaa viruksen tukahduttamiseksi ja koko väestön aggressiivisempaan testaamiseen. Huolimatta hallituksen linjauksista lisätä testaamista, kaikkea testauskapasiteettia ei ole otettu käyttöön.

KD on jo aiemmin esittänyt laajoja koronatestauksia. WHO:n piiristä on kehuttu erityisesti Saksan ja Etelä-Korean viruksen tukahduttamistoimia testaamiseen ja jäljittämiseen keskittyvillä ohjelmilla, joilla voidaan välttää toinen laajamittainen virusaalto.