Östman KD:n ryhmäpuheessa VNS 3/2021: ”Ilman kestävää taloutta meillä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa tulevaisuudessa”

19.5.2021 klo 15:25 Uutiset

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa vastuullista ja kestävää talouspolitiikkaa. Valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025 ryhmäpuheenvuoron pitäneen kansanedustaja Peter Östmanin mukaan kehyssäännöstä tulee pitää kiinni. Julkisen talouden tasapainottaminen pitää olla ensisijainen tavoite.

– Ilman kestävää taloutta meillä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa tulevaisuudessa. Julkisen talouden vahvistamiseksi tarvitaan vahvempia toimia erityisesti työllisyyden parantamiseksi. Meidän pitää parantaa yksityisten yritysten toimintaedellytyksiä saadaksemme investointeja ja uusia työpaikkoja Suomeen. Vientiyritysten kilpailukyvystä tulee pitää huolta. Työnteon kannustumia pitää parantaa niin, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa, Östman korosti.

***

Alla puheenvuoro kokonaisuudessaan:

KD eduskuntaryhmä, kansanedustaja Peter Östman
Ryhmäpuheenvuoro lähetekeskustelussa julkisen talouden suunnitelmasta 19.5.2021

Arvoisa puhemies,

Hallituksen puoliväliriihen tulokset jäivät hyvin laihoiksi, kuten eilisessä välikysymyskeskustelussa tuotiin esille. Hallituspuolueet osaavat kyllä jakaa veronmaksajien rahoja omiin suosikkikohteisiin mutta yhteisen kakun kasvattaminen ei hallitusta niin paljon sitten kiinnostakaan. Ennen kehysriihineuvotteluita valtionvarainministeri Matti Vanhanen totesi Kauppalehdelle seuraavasti, ”vuodesta 2022 eteenpäin voidaan kyllä finanssipolitiikan viritys jo nyt päättää”. Ilmeisesti hallituskumppanit olivat eri mieltä valtion kirstunvartijan kanssa, kun koronan varjolla rikottiin kehykset ja lisättiin julkisia menoja.

Suurimmat odotukset julkisen talouden suunnitelman suhteen liittyivät työllisyystoimiin. Hallitus sai kyllä kasaan noin 10 000 päätösperäistä lisätyöllistä lisäämällä kuntien vastuuta työllistämisestä. Loput mahdolliset työpaikat syntyvät, jos syntyvät, työperäisen maahanmuuton ja nykyisten maahanmuuttajien kotouttamisen avulla. Keinot yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja työn vastaanottamisen kannustamiseksi jäivät puuttumaan kokonaan.

Hallituksen selonteossa todetaan, että hallitus on sitoutunut valtiontalouden kehysmenettelyyn. Tällä menosäännöllä varmistetaan valtiontalouden vastuullinen, pitkäjänteinen ja taloudellista vakautta edistävä menopolitiikka. Hallituksen mukaan säännön tarkoituksena on rajoittaa veronmaksajan maksettavaksi koituvien menojen kokonaismäärää. Hallituksen sitoutuminen tähän hyvään käytäntöön ja menettelyyn ei voi pitää kovin vahvana. Ilman kunnollista pohdintaa hallitus päätti korottaa kehystä yhteensä 1,4 miljardilla eurolla seuraaville kahdelle vuodelle. Tämän lisäksi ensi vuonna on käytössä vielä 500 miljoonaa euroa lisää varoja niin sanotun poikkeusolojen mekanismin kautta. Kun rajoja kerran rikotaan, on se helppo tehdä uudestaan. Ennen seuraavia eduskuntavaaleja on helppo keksiä tekosyitä sille miksi kehystasoa jälleen pitää nostaa ja jo sovituista sopeutuksista luopua. Kehysriihessä päätetystä 370 miljoonan euron sopeuttamispaketista on jo nousut melkoinen riita hallituspuolueiden välillä. Uskooko tässä salissa aidosti kukaan, että hallitus kykenisi pitämään näistä kiinni?

Arvoisa puhemies,

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa vastuullista ja kestävää talouspolitiikkaa. Kehyssäännöstä tulee pitää kiinni ja julkisen talouden tasapainottaminen pitää olla ensisijainen tavoite. Ilman kestävää taloutta meillä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaa tulevaisuudessa. Julkisen talouden vahvistamiseksi tarvitaan vahvempia toimia erityisesti työllisyyden parantamiseksi. Meidän pitää parantaa yksityisten yritysten toimintaedellytyksiä saadaksemme investointeja ja uusia työpaikkoja Suomeen. Vientiyritysten kilpailukyvystä tulee pitää huolta. Työnteon kannustumia pitää parantaa niin, että työn vastaanottaminen on aina kannattavaa.

Kristillisdemokraatit peräänkuuluttavat hallitukselta todellisia työllisyystoimia. Työmarkkinoille tarvitaan lisää joustoa ja paikallista sopimista. Sosiaaliturvaa ja työttömyysturvaa pitää kehittää niin, että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Kannustinloukuista pitää päästä eroon. Toteutettujen ja suunniteltujen veronkiristysten sijaan tarvitaan oikein kohdennettuja veronkevennyksiä, joilla tuetaan työllisyyttä ja kotitalouksien ostovoimaa. Hallituksen elvytystoimet on kohdennettu lähinnä hallinnon elvyttämiseen ja paisuttamiseen. Kristillisdemokraatit haluavat elvyttää suomalaisten hyvinvointia ja suomalaisten yritysten elinvoimaisuutta.