KD puoluevaltuusto: ”Orastava talouskasvu edellyttää todellisia rakenteellisia ratkaisuja – hallinnollinen jumppa ei riitä”

22.5.2021 klo 15:09 Uutiset

Euroopan talous on lähtemässä rivakkaan kasvuun ja EU:n elpymisvälineen kautta ohjataan yrityksille paljon kehittämisrahaa. Monella alueella työvoiman saatavuus on nousemassa isoksi yritysten kasvun ja kehittymisen esteeksi.

Tilanne työvoiman saatavuudessa alkaa saavuttaa koronaa edeltävät mittasuhteet. Hallituksella on päätöksillään iso vastuu Suomen työllisyysasteen nostamisesta ja samalla BKT:n kasvusta. Tällä hetkellä monilla alueilla Suomessa työvoiman saatavuudessa on puutteita erityisesti hoiva-alalla, siivousalalla ja teollisuudessa. Hallin nurkkaan on turha investoida uutta sorvia, jos sille ei ole pyörittäjää, Kristillisdemokraattien puoluevaltuuston muistuttaa kannanotossaan.

Hallituksen puoliväliriihessään päättämä TE-palveluiden siirto kunnille ei ole KD:n mielestä sellainen rakenteellinen työmarkkinauudistus, joka loisi aidosti uusia työpaikkoja. Muutoksen huono ajoitus, yhdessä meneillään olevien työllisyyden kuntakokeiluiden kanssa, saattaa jopa hidastaa työmarkkinoiden toimivuutta. Orastavan kasvun mahdollistajana korostuu juuri toimivien työmarkkinoiden rooli.

Yritysten koronan jälkeistä kasvua pitäisi nyt kyetä tukemaan kaikin keinoin, ja pyrkiä ottamaan elpymisvälineestä kaikki irti. Tämän ohella työmarkkinoiden toimintaan ja työvoiman liikkuvuuteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Mikäli työmarkkinoille syntyy lisää hallinnollisia raja-aitoja, tämä ei edistä tavoitteisiin pääsemistä.

Marinin verounelmahöttö eriarvostaisi kuntia

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto on huolestunut pääministeri Sanna Marinin vero-osaamisesta. Pääministeri Marin totesi YLE:n tentissä, että suurituloiset voisivat maksaa enemmän kuntaveroa verotuksen kiristymättä, ja että pääomatuloista pitäisi ohjata kunnille enemmän veroa.

Nämä veroideat eriarvoistaisivat kuntia entistä enemmän. Enemmistö suurituloisista asuu etelän kunnissa, joiden tulopohjaa Marinin ehdotus edelleen parantaisi. Tällä hetkellä suurituloisilta kerätään verot valtionverotuksella ja jaetaan valtionosuusjärjestelmän kautta koko maahan Marinin ehdotusta oikeudenmukaisemmin.

Verotusta kiristämällä eivät työnteko tai kuntien tulot lisäänny. Jos kaikki kunnat aiotaan pitää mukana kehityksessä, on syytä unohtaa Marinin ideat jäätelökesän unelmahöttönä.