KD eduskuntaryhmän katsaus kuluneeseen vuoteen & joulutervehdys

21.12.2022 klo 13:00 Uutiset

Eduskunta on päättämässä syyskauden työtään. Kulunut vuosi eduskunnassa on ollut poikkeuksellisuudessaan jatkoa edellisille koronavuosille. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa käänsi poliittisen keskustelun kertaheitolla turvallisuuspolitiikkaan ja muutti eduskuntatyön tärkeysjärjestyksen.

Kevään mittaan eduskunta punnitsi tarkkaan mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia ja päätyi toukokuussa antamaan laajan tuen jäsenyyshakemukselle. Prosessin vuoksi KD sai ylimääräiset varajäsenyydet puolustus- ja ulkoasiainvaliokunnissa.

Suomi on tukenut monin eri tavoin Ukrainaa. Peter Östman on eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän puheenjohtajana ollut edistämässä monia Ukrainan tukemiseen liittyviä hankkeita. Äsken ryhmämme ehdotti, että Suomi lahjoittaisi äitiyspakkauksia Ukrainan äitien ja vauvojen avuksi.

Turvallisuutta on vahvistettu mm. resursoimalla turvallisuustoimijoita ja tiukentamalla valmiuslakia. Itärajalle on päätetty rakentaa aita. Turvallisuudesta huolehtiminen on kuitenkin myös esimerkiksi energian ja elintarvikkeiden huoltovarmuutta.

KD on pitkin vuotta puolustanut maataloustuottajien asiaa. Keväällä kiritimme hallitusta toimiin julkaisemalla KD:n maatalouden pelastuspaketin. Alkusyksystä julkaisimme 100 keinoa huoltovarmuuden parantamiseksi.

Marraskuussa eduskuntaryhmämme teki välikysymyksen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa. Valiokunnissa on tehty hartiavoimin töitä ennallistamisasetuksen ja monen muun maa- ja metsätalouden tilannetta vaikeuttavan esityksen torppaamiseksi.

Vastuu sotepalveluista siirtyy hyvinvointialueille vuoden alusta, mutta edessä on iso savotta uuden järjestelmän valuvikojen korjaamiseksi. Syksyllä julkaisimme ehdotuksistamme soten korjaussarjan.

Suurin ongelma on hyvinvointialueiden aliresursointi, joka voi johtaa palveluiden laadun ja saatavuuden heikkenemiseen edelleen sekä palveluverkon karsimiseen. Henkilökuntapula sotepalveluissa on jo monissa työntekijäryhmissä erittäin vakava. Hoitovelka kasvaa, sairaudet ja ongelmat vain pahenevat.

Käsittämätöntä on, että vastoin parlamentaarisen työryhmän yksimielistä suositusta hallitus päätti lopettaa yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvaukset juuri, kun yksityissektorin apua olisi eniten tarvittu hoitojonojen purkuun.

Äsken julkaistun KD:n vaihtoehtobudjetin keskeisimmät ’painopisteet ovat sosiaali- ja  terveyspalveluiden toiminnan varmistaminen, kriisinkestävyyden ja omavaraisuuden parantaminen sekä valtion talouden saattaminen kestävälle pohjalle. Lisäksi haluamme panostaa työllisyyttä tukeviin toimiin.

Eduskunnan käsittelyssä on ollut merkittäviä ihmisarvoa koskevia esityksiä. Näitä ovat raskaudenkeskeytyksiä koskeneen lain muuttaminen (hyväksytty esitys tuli eduskuntaan kansalaisaloitteena) sekä nk. translain muutosesitys. Mm. näiden esitysten käsittelyssä ryhmämme on toiminut arvojensa mukaisesti ja pyrkinyt parhaansa mukaan vakuuttamaan muiden puolueiden edustajia esitysten ongelmista. KD:ssa ymmärrämme, että ihmisen sukupuoli määrittyy biologian kautta, eikä lainsäädännöllä määritelty juridinen sukupuoli saa olla vain henkilön itsensä kokemukseen ja ilmoitukseen perustuva asia.

Näin vaalikauden pian päättyessä haluamme kiittää kaikkia työtämme eri tavoin tukeneita KD-aktiiveja ja kannattajia. Kannustuksenne, yhteydenottonne ja esirukouksenne ovat olleet meille tärkeitä. Toivomme tätä tukea myös KD:n eduskuntavaaliehdokkaille ja huhtikuun alussa valittavalle – toivon mukaan laajalle – uudelle eduskuntaryhmälle.

Haluamme toivottaa Sinulle ja läheisillesi siunattua joulunaikaa ja alkavaa vuotta 2023!

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä

Kuvassa vasemmalta: Peter Östman, Sari Tanus, Antero Laukkanen, Sari Essayah ja Päivi Räsänen