Bli Medlem

Stöd vårt arbete- bli medlem i Kristdemokraterna!

Vi vill bygga ett samhälle där människor vågar, orkar och vill bry sig om varandra och där vi tar hand om de svagaste. Välmående kan inte byggas enbart på materialism. Vårt eget välmående, en fungerande ekonomi och ett internatioenllt företagsliv kräver en stark etiks grund. Den kristdemokratiska ideologin och de kristna värderingarna med närhet, människovärdet i centrum, respekt för varandra, känna igen rätt och fel är grunden för allt.


    Detta formulär använder Googles ReCAPTCHA-verifiering för att identifiera skräppost.