Uttalanden från UNRWA-arbetare som idealiserar terrorism väcker oro bland riksdagsledamöter

11.10.2019

Flera riksdagsledamöter har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen om UNRWA-medarbetarnas verksamhet. Riksdagsledamot Peter Östmans (kd) spörsmål undertecknades av åtta ledamöter från tre olika parlamentariska grupper.

FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern (UNRWA) tillhandahåller grundläggande service och skydd till cirka 5,4 miljoner palestinska flyktingar i Västbanken, Gaza, Jordanien, Libanon och Syrien. Genom utrikesministeriet finansierar Finland organisationens verksamhet med 5 miljoner euro årligen.

Under åren har UNRWA anklagats av olika parter för att dela ut Israelfientlig propaganda som uppmuntrar till våld till elever i skolor som drivs av organisationen. Enligt en rapport som släpptes förra månaden av UN Watch i Genève anklagas flera UNRWA-medarbetare för att i sociala medier hetsa till terrorism mot Israel. Informationen samlades in från offentliga Facebook-profiler som tillhör UNRWA-anställda.

UNRWA har tidigare kritiserats för sin ljumma attityd emot hatpropaganda och terrorismrelaterade aktiviteter, till exempel när organisationen tillät Hamas att placera vapen och raketer i sina skolor under 2014. UNRWA är också under FN:s utredning och personal på ledarnivå anklagas för olämpligt beteende, inklusive missbruk av tjänsteposition.

”Det är emellertid inte känt att någon anställd i UNRWA någonsin har avskedats för sitt tal som förespråkar våld och kräver våld,” säger Peter Östman, ordförande för den parlamentariska vänskapsgruppen för Israel.

Flera länder, inklusive Belgien, Nederländerna, Schweiz och Nya Zeeland, har tillfälligt upphävt ekonomiskt stöd till UNRWA efter rapporten.

– Ämnar regeringen att avbryta Finlands bidrag eller ställa villkor för fortsatt UNRWA-finansiering till en organisation vars personal, trots upprepade anmärkningar, bedriver hatpropaganda och offentligt uppmanar barn och vuxna att begå terrorhandlingar, frågas i det skriftliga spörsmålet.