Flygstationsnätverket bör bevaras

9.5.2016
Riksdagsledamot Peter Östman tycker att det är viktigt att behålla det nuvarande antalet flygstationer under Finavia. Östman avvisar planerna om en ”Sveriges modell” som Finavias vd lyfte fram för några dagar sedan och som i praktiken skulle innebära att flygstationsnätverket skulle minskas och uppehållet av flygstationerna skulle vara på kommunernas och landskapens ansvar.

Finavias vd Kari Savolainens förslag om nya flygtrafikcentraler betyder i praktiken att alla mindre flygstationer stängs och resetiderna till många orter ökar kraftigt.

 

Enligt Östman är finländaka exportföretag beroende av fungerande och snabba förbindelser. Betydelsen av flygtrafiken har också vuxit på sistone speciellt i Österbotten. Av de flygstationer som möjligtvis kunde bli nedläggningshotade har passagerarantalet vuxit enormt under förra året i t.ex. Karleby-Jakobstad. Flygstationens passagerarantal växte sammanlagt med nästan 30 % och inom inrikesflyget med över 40 %.

KD riksdagsgruppens ordförande Östman lyfte fram frågan under KD Mellersta Österbottens krets vårmöte i Karleby på måndagen.