KD:s målsättning: ”Barnvänligt Finland”

15.6.2018

KD:s förnyade familjepolitiska program ser familjernas välstånd som en grundpelare för hela samhällets välfärd.

Kristdemokraterna står för en barnvänlig familjepolitik. Genom att förbättra barnfamiljernas situation med olika åtgärder kan man öka familjernas tilltro till framtiden och sporrar människor att skaffa fler barn. Förebyggande stöd för att stödja familjernas välstånd är det kostnadseffektivaste och bästa sättet att bygga ett välmående samhälle på lång sikt, framhäver Sari Essayah.

Inom KD tänker man att det är en nödvändig del av långsiktigt framtidspolitik att ta hand om barnfamiljernas välstånd i Finland med en åldrande befolkning. Satsningarna på barn under deras uppväxt, deras skolgång och välfärd, skapar välstånd och livskraft på lång sikt.

Bekanta dig med det grundliga 35-sidiga programmet, som är tänkt som bakgrundsinformation till alla kristdemokrater.

– Jag hoppas att partimedlemmarna hittar bra material även till egna ställningstagande, konstaterar Marjo Loponen, som har arbetat med programmet.

KD:s familjepolitiska program