Östman dömer ut De Grönas förslag om att skära ned på det nationella jordbruksstödet ”Har De Gröna ingen aning om jordbrukarens vardag”

29.5.2018

Kristdemokratiska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Peter Östman dömer ut De Grönas förslag om att skära ned på det nationella jordbruksstödet.

Kostnaderna för jordbruket är klart högre än vad marknadsintäkterna inbringar i Finland. Genom att tala om att skära ned på det nationella stödet tar man död på jordbrukarnas framtidstro, samtidigt som man måste förbereda sig på sänkta EU-stöd. Om väderförhållandena fortsätter att vara ogynnsamma, kommer det inhemska jordbrukets situation att förvärras ytterligare, även utan nedskärningar, konstaterar Peter Östman, som är medlem i riksdagens jord- och skogsbruksutskottet.

Enligt EU-komissionens beräkningar tvingas finländska jordbrukare att satsa 1,32 euro för varje euro man får från marknaden. EU-ländernas medelvärde är 91 cent. I Nord-Europa är kostnaderna lägst i Polen, där man får en euro för 89 cents produktionskostnader.

Är det verkligen så, att den inhemska, närproducerade maten inte har något egenvärde för De Gröna

– På grund av den avvikande långa torra perioden under våren kommer skörden att bli dålig även i år. Det känns som om De Gröna inte har en realistisk bild av jordbrukarnas vardag och hur svag lönsamheten är i branschen. Eller är det verkligen så, att den inhemska, närproducerade maten inte har något egenvärde för De Gröna, funderar Östman.

Kristdemokraternas klara målsättning är att de finländska åkrarna även fortsättningsvis odlas och att jordbrukarna får en skälig lön för sitt arbete. Får man inte betalt, kommer fler och fler jordbruksföretagare att lägga ner verksamheten, samtidigt som inga nya jordbrukare är villiga att fortsätta verksamheten. Om man lägger ned jordbruket och försvagas den inhemska livsmedelsindustrin. Vi ska vara medvetna om att det inte finns några snabba och lätta lösningar att starta upp produktionen igen.

– Som politiker måste man vara varsam med sina utlåtanden. Vi kan inte inbilla oss att vi i alla situationer, ex vid en krissituation, kan skaffa livsmedel för en rimlig summa utomlands, påminner Östman.