Laukkanen ja Räsänen berömmer arbetsgruppensens ändringsförslag gällande reglerna för penninginsamlingar

– Jag är uppriktigt glad över att inrikesministeriet har lyssnat på medborgarorganisationernas önskemål. Det verkar nu som om man på riktigt vill bygga om systemet tillsammans, genom att lyssna på gräsrötterna, sade riksdagsledamot Antero Laukkanen när han bedömde arbetsgruppens betänkande gällande penninginsamlingslagen.

Arbetsgruppen presenterar flera lättnader till organisationernas penninginsamling. Det viktigaste är att man vill slopa det tidsbestämda insamlingstillståndet, vilket har upplevts som tungt och byråkratiskt. I framtiden kommer man att ge permanenta tillstånd och för småskaliga medborgarinitiativ skulle man inte behöva tillstånd alls. Därtill skulle föreningsbaserade församlingar få samla in kollekt,  utan att behöva ansöka om tillstånd. Olika typer av församlingar skulle i framtiden behandlas likvärdigt.

Lagpropositionen har skickats till en omfattande remissbehandling. I den nya lagen skulle förutsättningen för insamlingar vara antingen ett tillsvidare i kraft varande insamlingstillstånd från Polisstyrelsen, eller en anmälan om småskalig insamling till polisen.

Det är viktigt att säkerställa insamlingarnas pålitlighet samtidigt som man gör praxisen lättare och rensar bort onödig byråkrati. Päivi Räsänen

Reformen gällande penninginsamlingslagsstiftningen påbörjades redan under förra mandatperioden under dåvarande inrikesminister Päivi Räsänen. Riksdagsledamot Räsänen berömmer även hon ministeriets och nuvarande inrikesministerns arbete.

– Tjänstemännens och inrikesminister Paula Risikkos verksamhet förtjänar ett tack. Det är viktigt att säkerställa insamlingarnas pålitlighet,  samtidigt som man gör praxisen lättare och rensar bort onödig byråkrati. Jag tycker att man har lyckats med detta, påpekar Räsänen.

Laukkanen önskar ännu specificering av vissa detaljer under lagens fortsätta utarbetning:

– Jag hoppas, att man till exempel utvidgar stadgarna gällande samfundens kontouppgifter på ett sådant sätt, att kontouppgifterna skulle kunna vara synligt framme på samfundets hemsida. Även ett förtydligande av begreppet ”allmännyttig”, enligt grundlagsutskottets linjering, skulle vara viktigt att få till den slutliga propositionen, föreslår Laukkanen.

I inrikesministeriets pressmeddelande påpekar man, att småskaliga insamlingar skulle kunna arrangeras, genom att göra en anmälan till polisen. Kravet på allmännyttighet, skulle inte ställas på varken arrangören eller insamlingsobjektet. Man skulle ändå inte kunna ordna insamlingar för att stöda näringsverksamhet, eller för att öka privatpersoners eller rättpersoners egendom.

En småskalig insamlare skulle kunna ordna högst två insamlingar per kalenderår och insamlingsintäkterna skulle inte få överstiga 10 000 euro. Småskaliga insamlingar skulle kunna ordnas av föreningar registrerade i Finland, stiftelser, religiösa samfund, samt partier som finns i partiregistret. Dessutom skulle grupper med minst tre vuxna personer som bor i Finland kunna ordna en småskalig insamling.