KD:s riksdagsledamöter: Att bli illa berörd kan inte vara ett mått på yttrandefrihet

8.11.2019

Kristdemokraternas riksdagsledamöter är bekymrade över den förändrade debattkulturen där olika åsikter inte accepteras.

Vi har vant oss vid att ta religionsfrihet, yttrandefrihet, samvetsfrihet och föreningsfrihet för självklara mänskliga rättigheter som hör till ett demokratiskt land. Debatten om hur dessa rättigheter kan utövas signalerar emellertid en försvagning av dessa rättigheter.

Det nuvarande debattklimatet väcker oro för det öppna samhällets framtid. En av grunderna till ett demokratiskt samhälle är yttrandefrihet. På motsvarande sätt är en öppen och mångfaldig diskussionskultur grunden för ett konstruktivt samhälle. I ett demokratiskt samhälle finns det nästan alltid åsikter som folk inte håller med om eller bli illa berörd av. Det är åsikter vi alla får ta del av. Men meningsskiljaktigheterna löses inte genom att göra brottsanmälan om ”falska” åsikter, hota med fängelse eller genom att stifta lagar som förbjuder vissa åsikter. Att bli ledsen kan inte bli ett mått på yttrandefrihet, annars kommer vår demokrati att förvandlas till ett totalitärt samhälle där endast en typ av åsikter accepteras. Det är en farlig väg, även sett ur historiskt perspektiv.

Religionsfriheten garanteras både i den finländska grundlagen och i FN: s deklaration om mänskliga rättigheter samt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. En omfattande religionsfrihet har varit rådande i Finland och det har inte funnits anledning att oroa sig för att bekänna sin tro. I framtiden borde Finland hålla fast vid friheten att tro eller inte tro och att utöva sin egen religion, och det borde inte vara nödvändigt att överväga om jag har rätt att till exempel tro enligt min kristna övertygelse.

 

Antero Laukkanen
Sari Essayah
Sari Tanus
Peter Östman