KD försvarar yttrande- och religionsfrihet

15.6.2018

Många människor känner idag, att Finland har förändrats andligt åt ett håll, där bekännande kristna tvingas utstå hån och även diskriminering.

Ordförande för KD:s partifullmäktige Aki Ruotsala avskedades från sitt arbete som vd för Pori Jazz efter några timmars väsen på sociala medier på grund av sina åsikter gällande homosexualitet, vilka tolkades som ”fel”. Detta fick många att reagera starkt.

Man får intrycket, att när det gäller värdefrågor, så lever vi i en tid där bara en uppfattning anses som rätt. På samma sätt som det under kalla kriget I Finland bara fanns ett ”rätt” sätt att ta ställning till Sovjetunionen, konstaterade Päivi Räsänen när hon kommenterade händelsen.

Enligt grundlagens likvärdighetsparagraf får man inte sätta någon i en olikvärdig ställning på grund av religion, övertygelse eller åsikter. Alla har rätt till religions- och samvetsfrihet, som innebär även rätten att uttrycka sin övertygelse, understryker Räsänen i sin blogg.

KD arbetar för allas människovärde, religions- och yttrandefrihet. Uppmuntra alla dina vänner som inte är medlemmar att komma med i partiet. Medlemsformulären är lätt att fylla i på KD:s hemsida, uppmuntrar partiordförande Sari Essayah.