Östman: Mikro- och småföretag bör ges rätt att ingå lokala avtal

20.10.2018

Östman, som på lördagen talade vid KD:s Österbottens kretsmöte i Ilmajoki, konstaterar att det är inte bra för Finland, att vi delas upp i olika läger beroende på om man är arbetstagare eller företagare. Arbetsgivarna har också länge delats upp i olika läger.

– Vi har dels en grupp storföretag som är organiserade, dels har vi mikro- och småföretag, vars röst inte blir hörd i någon arbetsgivarorganisation, säger Östman.

De mindre företagen som inte är organiserade via en arbetsgivarorganisation åläggs att följa villkor som beslutits på riksnivå. De förpliktas att följa många regler utan att de själva blivit hörda, eller haft möjlighet att förhandla.

– Den här problematiken måste lösas. De fackliga organisationerna bör också ta sitt ansvar. I det uppstådda krisläget borde man kunna komma med motbud, istället för att som hittills säga nej till regeringens olika förslag. Förhandlingarna bör återupptas. Ge mikro- och småföretagen rätt att ingå lokala avtal. Det kunde vara en del av lösningen, konstaterar Östman.