Regeringen borde begrava bolagisering av vägnätet

Riksdagsledamot, riksdagsgruppens ordförande, Peter Östman (kd.) kräver, att regeringen lägger ner planerna på att bolagisera vägnätet. Enligt Östman borde man tydligt avstå från planerna emedan det i praktiken inte är genomförbar. Dessutom skulle en fortsatt behandling av frågan enbart orsaka marknadsstörningar inom bilbranschen. I värsta fall skulle bilförsäljningen stanna av helt under förvåren.

Samlingspartiet och Sannfinländarna har redan sagt, att de inte kommer att stöda planen. Det skulle vara oansvarigt att hålla människor i osäkerhet fram till rambudgetbehandlingen i april, eller fram till riksdagsbehandlingen under kommande höst, konstaterar Peter Östman.

Presskonferensen som hölls av minister Berner på torsdagen undanröjde inte farhågorna som funnits kring bolagiseringsplanerna. Fördelarna med bolagiseringen jämfört med nuläget är fortfarande oklara. Man har inte heller slopat GPS-läsaren, även om dess användning skulle basera sig på frivillighet i början. Det största problem anser Östman ändå vara det att helhetskostnaderna för väganvändarna skulle öka. I praktiken skulle enbart de som ofta byter till en ny bil tjäna på det nya systemet och även deras fördel skulle bli mindre i begymnelseskedet emedan priserna på bytesbilarna skulle sjunka rejält. Att privata företag skulle tillåtas samla in användaravgifterna låter även det märkligt.

Det skulle vara oansvarigt att skapa en inkassoautomat till förmån för privata företag. Man borde ha lärt sig någonting från Caruna-fallet, säger Östman.