Östman: Kristdemokraterna kan samarbeta och är att räkna med

KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman anser att Kristdemokraterna har blivit ett allt mera seriöst alternativ bland partierna. Regeringsansvaret under förra mandatperioden och den konstruktiva oppositionspolitiken under den pågående perioden har stärkt partiet.

Kristdemokraternas anseende som ett seriöst, samarbetsvilligt och regeringsdugligt parti har förstärkts, konstaterade Östman.

I sitt tal vid partikongressen, som ordnas i Seinäjoki, klargjorde Östman riksdagsgruppens målsättningar under mandatperioden. Partiets riksdagsledamöter vill speciellt lyfta fram frågor som gäller familje- och befolkningspolitiken samt rikta samhällets stöd till vanlottade människor. Även utbildningen, företagsamheten och sysselsättningen  är centrala frågor för gruppen.

Efter regeringens hårda sparåtgärder behövs nu mera satsningar på utbildningen. Utöver ökade anslag krävs också en förnyelse av vårt utbildningssystem. Samarbetet mellan utbildningen och näringslivet bör intensifieras. Utbildningsplatsernas allokering till de rätta branscherna är ytterst viktigt.

I sitt tal lyfte Östman fram händelserna i omvärlden, som påverkar trygghetskänslan även hos finländarna. KD:s målsättning är att påverka i Finlands utrikespolitik.

Riksdagsgruppens målsättning är att föra fram konstruktiva men tydliga ståndpunkter angående säkerhets-, EU- och immigrationspolitiken. Dessa frågor kommer att vara centrala även under slutdelen av riksdagsperioden.