Hållbar välfärd genom rättvist och sporrande beskattning – Kristdemokraterna presenterade sitt skatteprogram

Kuva: Sakari Röyskö

11.1.2019

Kristdemokraterna anser att det är viktigt att beskattningen är konkurrenskraftig i förhållande till grannländerna. Att arbeta ska löna sig. Företagsamhet och utvidgande av företagsverksamhet stöds genom sporrande företagsbeskattning.

Familjerna ska synas i skattepolitiken 

Beskattningen av löneinkomsten bör sänkas speciellt för människor med små- och medelstora inkomster. KD föreslår återinförande av barnavdraget och vill göra arvodet för anhörigvårdare skattefritt.

Barnbidraget ska även i fortsättningen vara ett skattefritt stöd för barnfamiljer. Beskattning av barnbidrag skulle i praktiken vara en skattehöjning för barnfamiljer.

KD har som målsättning att sänka beskattningen av pensioner genom en höjning av pensionsavdraget. Samtidigt vill man utveckla beskattningen så att det blir lättare för pensionärer att ta emot korta eller deltidsanställningar.

Vi har inte råd att höja på skatten för företag

Företagens skattebörda kan inte ökas. KD anser att det är viktigt att man behåller samfundsskatten och företagaravdraget på nuvarande nivå. Arvs- och gåvoskatten bör sänkas på längre sikt. Speciellt viktigt är det att underlätta möjligheten för generationsskifte genom att höja skattelindringen och förlänga betalningstiden.

Partiet föreslår en höjning av hushållsavdraget till 3600 euro per år.

Beskattningens tyngdpunkt på det som är skadligt för människor och miljö

Beskattningens tyngdpunkt ska flyttas från beskattningen av arbete och företagsamhet till miljöskatter och beskattning av det som är skadligt för människor. KD föreslår en höjning av alkoholskatten och tobaksskatten samt ibruktagande av en hälsobaserad sockerskatt.

KD anser att det är viktigt att på längre sikt sänka beskattningen på livsmedel. Som första steg vill man sänka momsen på frukt och grönsaker till 10 % från dagens 14 %.

KD-riksdagsgruppen presenterade sitt skattepolitiska program i riksdagen på fredag 11.1.2019. Programmet presenterades av riksdagsgruppens ordförande Peter Östman.