Essayah: Barnavdraget får inte tas tas bort

Kristdemokraternas Sari Essayah förväntar sig att regeringen ska investera i sysselsättning, stödja entreprenörskap, underlätta situationen för barnfamiljer och stärka den inre säkerheten. Vid Riksdagens sommarmöte i Uleåborg påminde Essayah om att sysselsättningen inte förbättras av sig själv. Under den här perioden har Kristdemokraternas riksdagsgrupp flera gånger påpekat om behovet av ytterligare insatser till Start-ups, anställningsstöd och omskolning.

Förutom investeringar inom sysselsättningen bör man i budgetförhandlingarna även uppmärksamma barnfamiljernas behov. Barnavdraget som beslöts att avslutas i slutet av året, behövs även i fortsättningen enligt Essayah.

Barnavdragssystemet får inte upphöra utan bör istället utökas och utvecklas. Vi kräver att regeringen fortsätter med barnavdraget, när det tas upp till förhandling inför nästa års budgetförslag.

Kristdemokraterna publicerade i våras ett eget förslag om en förnyelse av föräldraledigheten.

Enligt vår Taapero-bonus modell skulle den vara till stor hjälp för barnfamiljernas möjligheter att ordna dagvården enligt vad som passar bäst för familjen.

Partiordförande Essayah lyfte även fram åldringsvården i sitt tal. Enligt henne har man i beredningen av sote-reformen beaktat åldringarnas socialtjänster alltför lite.

Vi vill kartlägga ett ibruktagande av ett servicesedelsystem, som åldringar kan använda för de tjänster de är i behov av.

Den inre säkerheten och invandringen kom även mycket starkt fram. Enligt Essayah bör asyl- och avvisnings- politiken förnyas och göras mera effektiv. Samtidigt bör man försäkra sig om att det finns en tillräckligt stor och kunnig personal bl.a. i fråga om kvaliteten på vad som gäller intervjuer angående asyl och även för grunderna till att få asyl.

Kristdemokraterna vill öka kontrollen av invandring genom att stärka EU: s yttre gränskontroller. Regeringens lamhet i fråga om EU-samarbetet fick även kritik.

Regeringen gav sitt stöd till EU-kommissionen och asylsökandes inre förflyttningar mellan medlemsländerna som ytterligare har försnabbat människosmugglingen på medelhavet och i dess omgivning.

Regeringen gav sitt stöd till EU-kommissionen och asylsökandes inre förflyttningar mellan medlemsländerna som ytterligare har försnabbat människosmugglingen på medelhavet och i dess omgivning.