Tack för ditt stöd och förtroende! Hoppas vi kan fortsätta arbetet efter valet med en större grupp

21.3.2019

Arbetet under valperioden 2015-2019 avslutades i början av veckan. KD:s riksdagsgrupp med fem ledamöter tackar för ditt stöd och förtroende.

– För att kunna fortsätta arbetet i riksdagen och kunna påverka ännu mer under nästa period, behövs det förutom aktivt valarbete av våra fantastiska kandidater även konkret stöd av alla våra medlemmar och vänner, påminner Peter Östman.

– Partiordförande Sari Essayah kommer att framträda i tiotals ordförandepaneler och valtillfällen. Jag hoppas att vi alla stöder, uppmuntrar och ber för alla våra kandidater, men speciellt henne.

– För att lyckas i valarbetet är det ytterst viktigt att alla KD:s medlemmar och anhängare rekommenderar våra kandidater. I sociala medier kan man aktivt dela och kommentera i positiva ordalag våra kandidaters och partiets uppdateringar. Alla kan vara en värdefull valarbetare i den egna kretsen, påminner Östman.

VISSTE DU ATT? Enligt statistiken har KD:s riksdagsledamöter varit märkbart aktivare än genomsnittet när det gäller olika ärenden i riksdagen. Gruppen har gjort en stor mängd motioner och spörsmål i förhållande till gruppens storlek. KD:s ledamöter har även varit aktivare talare i plenum än genomsnittet.