Östman: Regeringen bör satsa mera på exportbefrämjande åtgärder samt att förbättra verksamhetsförutsättningar för jordbruket

Östman: Regeringen bör satsa mera på exportbefrämjande åtgärder samt att förbättra verksamhetsförutsättningar för jordbruket

1.9.2016
KD riksdagsgruppens ordförande Peter Östman tycker att det är viktigt att regeringen satsar mera på att förbättra sysselsättningen, samt ger omedelbar krishjälp till lantbruksföretagarna.

Enligt Östman finns det många bra åtgärder i Finansministeriets budgetförslag, speciellt gällande främjandet av företagsamheten.

– Regeringen genomför äntligen företagaravdraget för småföretagare, som Kristdemokraterna länge har efterlyst. Även förändringen av betalningsgrunderna för mervärdeskatten och utvidgandet av hushållsavdraget är riktigt bra, sa Östman.

I sitt tal under riksdagsgruppen sommarmöte efterlyste Östman ändå större satsningar speciellt gällande bekämpandet av långtidsarbetslösheten.

– Sysselsättningen borde stödjas genom att förbättra lönsamheten för arbete. Vi tycker att det är viktigt att satsa tillräckligt på kunnande, utveckling och innovationer. Samtidigt är det ytterst viktigt att satsa mera på företagens marknadsföringskunnande, konstaterade Östman.

Krisen inom jordbruket kom tydligt fram i talet på gruppens sommarmöte. Östman påminde om, att KD efterlyste ett krispaket för jordbruket i samband med interpellationen i juni. Ett krispaket som regeringen inte beviljade trots Jord- och skogsbruksminister Tiilikainens förhoppningar.

– Regeringen, som leds av Centern, flyttade fram beslutet trots att läget var akut redan då. Uppenbarligen på grund av Samlingspartiets ovilja och Sannfinländarnas likgiltighet, kommenterade Östman vårens händelser.

I talet på sommarmötet tog Östman även ställning till den ökande otryggheten och motsättningarna bland medborgarna. Finländarnas trygghetskänsla har under de senaste åren minskat, på grund av kriser i omvärlden, men även av händelser i hemlandet och den allmänna ökningen av misstroende.

Enligt Östman bör riksdagen och regeringen ta tag i händelseutvecklingen. Människornas bekymmer och rädslor måste besvaras och förtroendet för det politiska beslutsfattandet måste återställas. KD riksdagsgruppen vill vara i den främsta linjen och verka med detta för ögonen.

– Nästa år firar vi Finlands 100 –åriga självständighet. Vi borde göra allt som står i vår makt för att jubileumsårets tema ”Yhdessä-Tillsammans 100 år” på riktigt avspeglar tillståndet i nationen, sa Östman.